Pla Director 2018-2021

 

Amb el Pla director 2018-2021, el CIDOB es proposa com a objectiu ser un centre d’investigació d’excel·lència, a més d’un think tank de referència internacional. Per tal d’aconseguir-ho, durant el període considerat, cal que reforci i consolidi el personal d’investigació tot introduint sistemes d’avaluació de qualitat propis de les institucions de recerca, basats en indicadors objectius de refe­rència internacional en l’àmbit de les ciències socials. Així mateix, per tal de ser un instrument útil per a la societat, cal que ofereixi eines d’anàlisi, anticipi les tendències internacionals, com també informi i ajudi en els processos de presa de decisions en els àmbits polític i econòmic. 

Entre els objectius del CIDOB figura el fet d’incorporar a la seva agenda de prioritats els temes que preocupen a la ciutadania en l’actualitat. En aquest sentit, no pot romandre allunyat de la reflexió sobre els impactes polítics i econòmics de la crisi o del debat al voltant de la qüestió de saber si la secessió de Catalunya podria ser compatible amb la integració europea i quin seria el seu encaix en l’escena internacional, temàtiques que s’afegeixen a l’agenda tradicional del CIDOB en el marc d’una perspectiva internacional, comparativa, prospectiva i plural. 

Com a entitat nascuda a Barcelona, el CIDOB té una llarga tradició en projectes que afecten l’àmbit local; és per aquest motiu que l’activitat del centre té una forta identificació amb el posicionament internacional de la ciutat i dels ens locals. Així mateix, les seves actuacions tenen un focus en l’àm­bit de Catalunya i els seus interessos, una vinculació mediterrània, una projecció internacional des d’Espanya i una necessària articulació europea, sempre des de la perspectiva internacional dels temes d’estudi.

>>Pla director revisat i aprovat al Patronat del 30 de gener de 2018

PLA DIRECTOR 2018-2021DESCÀRREGA PDF