El CIDOB obre dues convocatòries per cobrir dues places en les àrees d'Europa i ciutats globals

. Saturday 03 February 2018

Investigador/a àrea Europa al món

Investigador/a àrea Ciutats Globals

Investigador/a àrea Europa al món

CIDOB obre una convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a per a l’àrea Europa al món i en el marc del projecte H2020 EU-LISTCO (Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders). El/la candidat/a seleccionat/da s’encarregarà de l’assistència a la investigació, la recollida i anàlisi de dades, la preparació d’articles acadèmics i informes, l’organització de seminaris i la participació en altres projectes d’investigació del CIDOB en l’àmbit europeu. S’integrarà a l’equip d’investigació de CIDOB i col·laborarà, quan sigui necessari, amb altres investigadors/res. 

Perfil

-        Màster en integració europea/relacions internacionals/política exterior i de seguretat europea o similar. Es valorarà que el candidat/a disposi d’un Doctorat en algun d’aquests àmbits. 

-        Publicacions acadèmiques i participació en debats i fòrums internacionals sobre instruments i polítiques de l’acció exterior de la UE i els seus estats membres, en particular en l’àmbit de la seguretat i defensa i amb particular atenció al veïnatge de la UE. 

-        Cinc anys d’experiència en el camp de la investigació i l’anàlisi en aquests àmbits d’especialització. 

-        Interès en ampliar la investigació a altres àrees prioritàries de CIDOB en l’àmbit de la política europea. 

-        Habilitats analítiques i capacitat de treballar de forma autònoma i en equip. 

-        Idiomes: Alt nivell d’anglès parlat i escrit. Es valoraran els coneixements de castellà, català i altres llengües.

 

Responsabilitats

-        Suport a la investigació a l’àrea d’Europa al món i en la implementació del projecte H2020 EU-LISTCO. 

-        Realitzar treballs d’investigació, elaboració d’articles científics i especialitzats i d’informes amb recomanacions polítiques. 

-        Seguiment i anàlisi de l’acció exterior europea, de seguretat i de defensa amb un enfocament pluridisciplinari i especial interès en instruments i polítiques de la UE i els seus estats membres. 

-        Organització de seminaris i esdeveniments 

-        Suport a la comunicació i la difusió dels projectes de l’àrea. 

-        Suport en el desenvolupament d’altres projectes d’investigació relacionats amb l’àmbit d’especialització.

 

Duració del contracte: Tres anys amb la possibilitat de renovació. El treballador s’haurà de fer càrrec dels permisos necessaris per ocupar aquest lloc de treball. 

Remuneració: 25.000€ – 30.000€ en funció de l’experiència i mèrits 

Data d’incorporació: Principis d’abril de 2018

 

Enviar CV i una carta de motivació de fins a 2.000 paraules que inclogui exemples de l’experiència del/la candidat/a en l’estudi dels instruments i polítiques de l’acció exterior de la UE i els seus estats membres, a la direcció de correu electrònic seleccio@cidob.org (Indicar “Investigador/a àrea Europa al món” a l’assumpte del missatge).

 

Data límit per enviar candidatures: 28 de febrer de 2018 

Investigador/a àrea Ciutats Globals  

CIDOB obre una convocatòria per a cobrir una plaça d'investigador/a per a l'àrea de Ciutats Globals. El candidat/a seleccionat/a s'encarregarà de recollir i analitzar dades, preparar articles acadèmics i informes amb recomanacions polítiques i organitzar seminaris i activitats. S'integrarà a l'equip d'investigació de l'àrea de Ciutats Globals i col·laborarà, quan sigui necessari, amb altres investigadors/es de CIDOB. 

Perfil

-        Màster en temes de ciutats i/o anàlisi de polítiques públiques urbanes. Es valorarà que el candidat/a disposi d'un Doctorat amb especialitat en qüestions urbanes. També es valoraran els coneixements en sociologia, ciències polítiques, economia, urbanisme, temes de governança i/o relacions internacionals.

-        Publicacions acadèmiques i participació en debats i fòrums internacionals sobre qüestions urbanes. Es valorarà que el candidat/a tingui experiència de treball amb xarxes internacionals de ciutats i amb administracions públiques locals, metropolitanes i regionals.

-        Cinc anys d'experiència en el camp de la investigació i l'anàlisi de polítiques públiques.

-        Experiència en l'organització i coordinació de seminaris i activitats.

-        Habilitats analítiques i capacitat de treballar de forma autònoma i en equip.

-        Idiomes: Alt nivell de castellà i anglès parlat i escrit. Es valoraran els coneixements de català i altres llengües.

Responsabilitats

-        Seguiment i anàlisi de polítiques urbanes amb un enfocament internacional i comparatiu.

-        Realització de treballs d'investigació aplicada, elaboració d'articles científics i d'informes amb recomanacions polítiques.

-        Organització de seminaris i activitats.

-        Suport a la comunicació i a la difusió dels projectes de l'àrea.

-        Suport en el desenvolupament de projectes d'investigació.

 

Durada del contracte: Dos anys amb possibilitat de renovació. Aniran a compte del treballador els permisos de treball necessaris per ocupar aquest lloc. 

Remuneració: 25.000 € - 30.000 € bruts anuals en funció de l'experiència i mèrits. 

Data d'incorporació: Abril de 2018.

 

Enviar CV i una carta de motivació d'unes 2.500 paraules que inclogui una nota en què el candidat/a reflexioni sobre les ciutats globals i sobre algun/s dels seus principals reptes al correu electrònic seleccio@cidob.org (indicar "Investigador/a àrea Ciutats Globals "en l'assumpte del missatge).

 

Data límit per enviar candidatures: 28 de febrer de 2018.