Memòria 2019

Descàrrega

 Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2019

Estructura memòria

 Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2019