Memòria 2018

Memòria 2018

Descàrrega

 Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2018

Estructura memòria

 Resum de les activitats del CIDOB durant l'any 2018