Marina UTGÉS SERRA

Marina Utgés

Gestora de projectes

Experiència professional

Gestora de projectes de recerca treballant en l’àmbit de la promoció, coordinació i gestió econòmica de projectes internacionals des de l’any 2006, especialment dels Programes Marc de la Comissió Europea. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, postgraduada en Gestió Econòmica i Control Financer (IDEC-UPF) i cursant el màster oficial en Gestió Pública (UAB-UPF-UB). Especialitzada en la direcció de projectes de consorcis grans i equips complexos en l’àmbit de les ciències socials i ambientals. Anteriorment ha treballat de tècnica de projectes a la Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2018), al Barcelona Supercomputing Center (2009-2012) i a la Universitat Ramon Llull (2007-2009), becària d’assistent d’investigació a l’IESE Business School (2006-2007).

No hi ha resultats
  • BRIDGES

    Assessing the production and impact of migration narratives

    L'objectiu principal de BRIDGES és entendre les causes i conseqüències de les narratives sobre migracions en un context de creixent politització i polarització