Júlia PÀMIAS

Júlia Pàmias

GESTORA DE PROJECTES

Experiència professional

Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat de Barcelona (UB) i amb un màster en Relacions Internacionals a l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals). Va ser assistent d'investigació al CIDOB i a partir del 2013 va treballar a Itàlia com a investigadora social, gestora i coordinadora de projectes europeus en diverses realitats professionals, en particular a la organització Defence for Children International Italia. Els àmbits d'especialització són principalment migracions, polítiques públiques europees, drets humans i justícia.

No hi ha resultats
  • Foro Europa Cuba/ Jean Monnet Network

    El Foro Europa Cuba es un consorcio de instituciones creado para fortalecer las relaciones de la Unión Europea con Cuba y promover una agenda de cooperación conjunta.