Gestors de projectes

 • Clara Creixams

  Clara CRÉIXAMS

  Coordinadora de projectes

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb un postgrau per la Universitat Ramon Llull (URL) sobre Intervenció social sistèmica. Després d’uns anys en empresa privada, va entrar en l’àmbit dels estudis socioeconòmics com a responsable de projectes sobre el tercer sector a l’Observatori del Tercer Sector. Més tard va ser consultora en temes de serveis socials a Impuls al Benestar i gestora de projectes socioeconòmics a la Fundació CIREM i la UAB, on es va especialitzar en la gestió de projectes europeus i internacionals, amb especial èmfasi en projectes de recerca finançats per la Comissió Europea (7è Programa Marc). Al CIDOB ha gestionat projectes europeus dels programes H2020, Erasmus+ i FAMI, entre altres. És la Cap de l’Àrea de Projectes del CIDOB.

  Contacte
 • Francesc Fabregues

  Francesc FÀBREGUES

  Gestor de projectes

  Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Relacions Internacionals pel CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) amb una tesina centrada en els drets humans en els acords entre la UE i Turquia. Les seves principals tasques d’interès són les relacions exteriors d’Espanya, les relacions euromediterrànies i el procés d’adhesió de Turquia a la UE, anàlisi de conflictes internacionals i el sistema de Nacions Unides. Ha participat en missions d’observació electoral internacional i ha estat consultor a l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans. És Coordinador de l’Anuario Internacional CIDOB i de l’Anuario de la Inmigración en España.

  Contacte
 • Oriol Farrés

  Oriol FARRÉS

  Gestor de projectes

  Llicenciat en Ciències Polítiques en l’especialització de Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat docent dels Estudis d’Àsia Oriental a la Universitat Oberta de Catalunya. És assistent d'investigació de temes asiàtics de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Els seus principals temes d’interès són la política comparada i l’anàlisi de conflictes, amb èmfasi en la regió d’Àsia i el Pacífic. Al 2014 va obtenir un diploma de postgrau en Visualització de Dades a la Universitat Pompeu Fabra. És Membre de l’equip de treball del Projecte Atlantic Future (7è Programa Marc) i un dels coordinadors de l’Anuari Internacional CIDOB. Entre 2004 i 2013 va ser coordinador de l’Anuari Àsia-Pacífic, coeditat per CIDOB, Casa Àsia i el Real Instituto Elcano. 

  Contacte
 • Júlia Pàmias

  Júlia PÀMIAS

  GESTORA DE PROJECTES

  Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat de Barcelona (UB) i amb un màster en Relacions Internacionals a l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals). Va ser assistent d'investigació al CIDOB i a partir del 2013 va treballar a Itàlia com a investigadora social, gestora i coordinadora de projectes europeus en diverses realitats professionals, en particular a la organització Defence for Children International Italia. Els àmbits d'especialització són principalment migracions, polítiques públiques europees, drets humans i justícia.

  Contacte
 • Marina Utgés

  Marina UTGÉS SERRA

  Gestora de projectes

  Gestora de projectes de recerca treballant en l’àmbit de la promoció, coordinació i gestió econòmica de projectes internacionals des de l’any 2006, especialment dels Programes Marc de la Comissió Europea. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, postgraduada en Gestió Econòmica i Control Financer (IDEC-UPF) i cursant el màster oficial en Gestió Pública (UAB-UPF-UB). Especialitzada en la direcció de projectes de consorcis grans i equips complexos en l’àmbit de les ciències socials i ambientals. Anteriorment ha treballat de tècnica de projectes a la Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2018), al Barcelona Supercomputing Center (2009-2012) i a la Universitat Ramon Llull (2007-2009), becària d’assistent d’investigació a l’IESE Business School (2006-2007).

  Contacte