Gestors de projectes

 • Clara Creixams

  Clara CRÉIXAMS

  Coordinadora de projectes

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb un postgrau per la Universitat Ramon Llull (URL) sobre Intervenció social sistèmica. Després d’uns anys en empresa privada, va entrar en l’àmbit dels estudis socioeconòmics com a responsable de projectes sobre el tercer sector a l’Observatori del Tercer Sector. Més tard va ser consultora en temes de serveis socials a Impuls al Benestar i gestora de projectes socioeconòmics a la Fundació CIREM i la UAB, on es va especialitzar en la gestió de projectes europeus i internacionals, amb especial èmfasi en projectes de recerca finançats per la Comissió Europea (7è Programa Marc). Al CIDOB ha gestionat projectes europeus dels programes H2020, Erasmus+ i FAMI, entre altres. És la Cap de l’Àrea de Projectes del CIDOB.

  Contacte
 • Francesc Fabregues

  Francesc FÀBREGUES

  Coordinador de projectes – Anuari Internacional CIDOB

  Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau en Integració Europea per la Fundació Bosch i Gimpera-Palau de les Heures i Màster en Relaciones Internacionals pel CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Les seves principals àrees d’interès són les relacions exteriors d’Espanya, les relacions euromediterrànies, anàlisi de conflictes i geopolítica internacionals i el sistema de Nacions Unides. Ha participat en missions d’observació electoral internacional i ha estat consultor en l’Oficina del Alt Comissionat de la ONU pels Drets Humans. És coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB i del seminari internacional ‘War and Peace in the 21st Century’.

  Contacte
 • Oriol Farrés

  Oriol FARRÉS

  Coordinador de projectes – Anuari Internacional CIDOB

  Coordinador de l'Anuari Internacional CIDOB (www.anuariocidob.org). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l´Administració amb especialització en Relacions Internacions per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les seves principals àrees d'interès són la política comparada i l'anàlisi de conflictes, amb èmfasi particular a la regió d'Àsia-Pacífic. L’any 2014 va obtenir un diploma de postgrau en Visualització de Dades a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en virtut del qual ha produït gràfics i infografies per a diversos projectes europeus, entre els quals destaquen ATLANTIC FUTURE (Programa FP7) i diversos projectes sota paraigües del programa  H2020, com MENARA, MEDRESET, FEUTURE, CEASEVAL, EULISTCO o BRIDGES. Ha estat docent d'Estudis d'Àsia Oriental a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i assistent de recerca de temes asiàtics a CIDOB. Entre el 2004 i el 2013 va ser coordinador de l'Anuari Àsia-Pacífic, una publicació coeditada per Casa Àsia, CIDOB i el Reial Institut Elcano.

  Contacte
 • Júlia Pàmias

  Júlia PÀMIAS

  Gestora de Projectes i d’Activitats

  Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat de Barcelona (UB) i amb un màster en Relacions Internacionals a l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals). Va ser assistent d'investigació al CIDOB i a partir del 2013 va treballar a Itàlia com a investigadora social, gestora i coordinadora de projectes europeus en diverses realitats professionals, en particular a la organització Defence for Children International Italia. Els àmbits d'especialització són principalment migracions, polítiques públiques europees, drets humans i justícia.

  Contacte
 • Laia Tarragona

  Laia TARRAGONA

  Gestora de projectes

  Laia Tarragona treballa com a gestora de projectes de recerca a CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Té un perfil versàtil, amb àmplia experiència en la gestió de projectes de recerca en diferents àrees de coneixement. Va treballar al CIDOB del 2011 al 2015, i de nou a partir de 2023. Entre el 2016 i el 2022 va treballar com a assistent de recerca i gestora de projectes a la Universitat de Deusto, i com a consultora independent en l'àmbit del discurs d'odi online. El 2013 va participar en el Programa de Lideratge per a Visitants Internacionals (IVLP) del Departament d'Estat dels Estats Units. És llicenciada en Dret i té un Màster en Relacions Internacionals. Abans del seu màster, va treballar com a advocada associada en un bufet d'advocats internacional.

  Contacte