Gestors de projectes

 • Clara Creixams

  Clara CRÉIXAMS

  Coordinadora de projectes

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb un postgrau per la Universitat Ramon Llull (URL) sobre Intervenció social sistèmica. Després d’uns anys en empresa privada, va entrar en l’àmbit dels estudis socioeconòmics com a responsable de projectes sobre el tercer sector a l’Observatori del Tercer Sector. Més tard va ser consultora en temes de serveis socials a Impuls al Benestar i gestora de projectes socioeconòmics a la Fundació CIREM i la UAB, on es va especialitzar en la gestió de projectes europeus i internacionals, amb especial èmfasi en projectes de recerca finançats per la Comissió Europea (7è Programa Marc). Al CIDOB ha gestionat projectes europeus dels programes H2020, Erasmus+ i FAMI, entre altres. És la Cap de l’Àrea de Projectes del CIDOB.

  Contacte
 • Francesc Fabregues

  Francesc FÀBREGUES

  Coordinador de projectes – Anuari Internacional CIDOB

  Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau en Integració Europea per la Fundació Bosch i Gimpera-Palau de les Heures i Màster en Relaciones Internacionals pel CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Les seves principals àrees d’interès són les relacions exteriors d’Espanya, les relacions euromediterrànies, anàlisi de conflictes i geopolítica internacionals i el sistema de Nacions Unides. Ha participat en missions d’observació electoral internacional i ha estat consultor en l’Oficina del Alt Comissionat de la ONU pels Drets Humans. És coordinador de l’Anuari Internacional CIDOB i del seminari internacional ‘War and Peace in the 21st Century’.

  Contacte
 • Oriol Farrés

  Oriol FARRÉS

  Coordinador de projectes – Anuari Internacional CIDOB

  Coordinador de l'Anuari Internacional CIDOB (www.anuariocidob.org). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l´Administració amb especialització en Relacions Internacions per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les seves principals àrees d'interès són la política comparada i l'anàlisi de conflictes, amb èmfasi particular a la regió d'Àsia-Pacífic. L’any 2014 va obtenir un diploma de postgrau en Visualització de Dades a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en virtut del qual ha produït gràfics i infografies per a diversos projectes europeus, entre els quals destaquen ATLANTIC FUTURE (Programa FP7) i diversos projectes sota paraigües del programa  H2020, com MENARA, MEDRESET, FEUTURE, CEASEVAL, EULISTCO o BRIDGES. Ha estat docent d'Estudis d'Àsia Oriental a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i assistent de recerca de temes asiàtics a CIDOB. Entre el 2004 i el 2013 va ser coordinador de l'Anuari Àsia-Pacífic, una publicació coeditada per Casa Àsia, CIDOB i el Reial Institut Elcano.

  Contacte
 • Júlia Pàmias

  Júlia PÀMIAS

  GESTORA DE PROJECTES

  Llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la Universitat de Barcelona (UB) i amb un màster en Relacions Internacionals a l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals). Va ser assistent d'investigació al CIDOB i a partir del 2013 va treballar a Itàlia com a investigadora social, gestora i coordinadora de projectes europeus en diverses realitats professionals, en particular a la organització Defence for Children International Italia. Els àmbits d'especialització són principalment migracions, polítiques públiques europees, drets humans i justícia.

  Contacte
 • Marina Utgés

  Marina UTGÉS SERRA

  Gestora de projectes

  Gestora de projectes de recerca treballant en l’àmbit de la promoció, coordinació i gestió econòmica de projectes internacionals des de l’any 2006, especialment dels Programes Marc de la Comissió Europea. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra, postgraduada en Gestió Econòmica i Control Financer (IDEC-UPF) i cursant el màster oficial en Gestió Pública (UAB-UPF-UB). Especialitzada en la direcció de projectes de consorcis grans i equips complexos en l’àmbit de les ciències socials i ambientals. Anteriorment ha treballat de tècnica de projectes a la Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2018), al Barcelona Supercomputing Center (2009-2012) i a la Universitat Ramon Llull (2007-2009), becària d’assistent d’investigació a l’IESE Business School (2006-2007).

  Contacte