María José RODRIGUEZ

María José Rodriguez

RESPONSABLE DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA I ADMINISTRATIVA

Experiència professional

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau d’Auditoria, Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, pressupost i comptabilitat i Postgrau en Hisenda Local: gestió econòmica avançada, per la Universitat de Barcelona. És Censor Jurat de Comptes, inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, Membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Va ser auditora de comptes d’entitats del Sector Públic, del Sector Privat i del Tercer Sector. Posteriorment, va formar part dels equips d’Intervenció i dels Departaments Economicofinancers de diferents ens públics d’àmbit local i de la Generalitat de Catalunya.

No hi ha resultats