Equip directiu

 • Antoni Segura i Mas

  Antoni SEGURA i MAS

  President del CIDOB

  President del CIDOB, Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB) i director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la UB fins al setembre de 2016. Especialitzat en l’anàlisi de conflictes i en el món actual és autor i editor de nombrosos llibres i articles de recerca: «El món d’avui. De la guerra freda als reptes de la interdependència global» (Edicions UB, 2023); “Migrants, desplaçats, refugiats i conflicte a la mediterrània” (Institut d’Estudis Catalans, 2021); “The Fall of the USSR and its Aftermath” (Cambridge Scholars Press, 2018); «La crisi dels refugiats i els nous conflictes armats» (2016); «Del Acuerdo Sykes-Picot al Estado Islámico» (2016), «The End of two-party system in Spain?» (2016); «L’ascens de l’extrema dreta i l’amenaça de la islamofòbia» (2016); «Els orígens d'Estat Islàmic» (2015); Estados Unidos, el islam y el nuevo orden mundial (2013); Soldiers, Bombs and Rifles: Military History of the 20th Century (2013); «From Cold War to Asymmetric Conflicts: Players, Values ​​and Characteristics of Wars in the Second Half of 20th Century (1945-2012)» (2013); Hablemos de reconciliación (Universitat de Barcelona, 2013); “The Spanish Transition and the Arab Spring” Euromesco paper, 12 (IEMED, Barcelona, 2012); Euskadi: crònica d’una desesperança (L’Avenç, Barcelona, 2009); Senyors i vassalls del segle XXI (La Campana, Barcelona, 2004);  Irak en la encrucijada (RBA, Madrid, 2003); Aproximació al món islàmic. Des dels orígens fins als nostres dies (Edicions UOC - Pòrtic, Barcelona, 2002); Más allá del islam (Alianza Editorial, Madrid, 2001).És membre del Consell Assessor de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i ha estat membre del Consell Assessor de Casa Árabe - Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán (2006-2012) i Membre de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) (2008-2011). Ha estat director de la revista Índice Histórico Español (2012-2020). Comissari de diverses exposicions relacionades amb la República i la Guerra Civil a Catalunya i a Espanya i amb el món àrab i l’Islam. Ha estat professor convidat i ha impartit cursos en diverses universitats i institucions espanyoles i estrangeres. Col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió). 

  Contacte
 • Pol Morillas

  Pol MORILLAS

  Director del CIDOB

  Pol Morillas és director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). És politòleg, doctor en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster (with distinction) en Relacions Internacionals per la London School of Economics. El seu doctorat va rebre la qualificació Cum Laude i el premi extraordinari de doctorat de la UAB. Ha exercit docència en diverses universitats, incloent la Universitat Autònoma de Barcelona, IBEI, ESADE i Blanquerna. És també membre de la Junta del Cercle d’Economia i de l'Observatori de Política Exterior Europea de l’IBEI. Anteriorment, va ser coordinador del Comitè Polític i de Seguretat del Consell de la Unió Europea, assessor en Acció Exterior al Parlament Europeu i Cap de l'Àrea de Polítiques Euro-Mediterrànies a l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Ha publicat nombrosos articles d'investigació en revistes acadèmiques, think tanks i articles d'opinió sobre geopolítica global, política exterior europea i integració europeu, entre altres temes. El seu últim llibre és Strategy-Making in the EU. From Foreign and Security Policy to External Action publicat per l’editorial Palgrave Macmillan el 2019 i ha estat codirector del documental Bouncing Back: world politics after the pandemic (2021), que proposa una reflexió sobre les dinàmiques de conflicte i oportunitats per a la cooperació internacional en el món post-Covid-19. A més, ha participat en diversos projectes de recerca H2020 i Horitzó Europa com MENARA, FEUTURE, MEDRESET, EU-LISTCO, EU IDEA o JOINT, i col·labora amb altres think tanks i organismes internacionals, i intervé com a ponent en debats i seminaris europeus i internacionals. Participa de manera regular en diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) com a analista en afers europeus i internacionals.

  Contacte
 • María José Rodriguez

  María José RODRIGUEZ

  Gerent

  Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau d’Auditoria, Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, pressupost i comptabilitat i Postgrau en Hisenda Local: gestió econòmica avançada, per la Universitat de Barcelona. És Censor Jurat de Comptes, inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, Membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Va ser auditora de comptes d’entitats del Sector Públic, del Sector Privat i del Tercer Sector. Posteriorment, va formar part dels equips d’Intervenció i dels Departaments Economicofinancers de diferents ens públics d’àmbit local i de la Generalitat de Catalunya.

  Contacte