Cristina Serrano

Cristina Serrano Garcia

Responsable de comunicació

Experiència professional

Cristina Serrano és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Màster en Màrqueting Polític per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Executive Master en Digital Bussines per Esade. Abans d’unir-se al CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), va treballar com a consultora estratègica a Altran, Xavier Roig i Associats i GAD3, on va participar i coordinar diverses campanyes electorals i de comunicació institucional. El 2013 es va incorporar al CIDOB, on exerceix com a responsable de comunicació des del 2018.

No hi ha resultats