Resum executiu

Data de publicació:
07/2015
Descàrrega

Econòmicament, diversos factors subratllats en aquest document poden menar a la secessió. Poden ser des de diferents preferències quant a polítiques —i, de manera més general, l'heterogeneïtat, la variació en l'eficàcia de la redistribució i assegurança mútua i les perspectives per a les economies d'escala en el subministrament de béns públics— fins a les diferències fiscals interregionals i els beneficis que comporten les jurisdiccions grans per a la hisenda pública, davant els costos de l'heterogeneïtat política.