Introducció

Data de publicació:
07/2015
Descàrrega

L'interès per l'estudi dels processos secessionistes i les seves conseqüències en les relacions internacionals va motivar aquest projecte de recerca, iniciat pel CIDOB amb la col·laboració del CEPS, l'ISIS i l'ICCS. S'esdevé coincidint amb els esdeveniments recents que s'han produït a Escòcia, Catalunya i altres territoris que avancen cap a la independència. Fins ara cap país
comunitari no ha viscut, des que es va incorporar a la Unió Europea, la separació d'una part del territori.