Equip de recerca

Data de publicació:
07/2015
Descàrrega

La investigació s'ha realitzat a partir d'octubre 2013 a maig 2015 per un consorci de quatre centres de recerca i de reflexió: 

  • CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs
  • Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (ISIS, Italy)
  • E3-Modelling. Energy, Economy & Environment (E3M, Greece)
  • Centre for European Policy Studies, CEPS, Belgium