MIPEX - 2015

integration policies1

 

El projecte “Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015), liderat pel CIDOB i el Migration Policy Group (MPG), té com a principal finalitat informar i comprometre als actors polítics clau a nivell europeu sobre l’ús d’indicadors per tal de millorar la gobernança i l’eficàcia de les polítiques d’integració del col·lectiu immigrant.

 Els principals objectius del projecte són:

- Identificar i mesurar els resultats de les polítiques d’integració i altres elements relacionats que poden afectar o influir en l’eficàcia de les polítiques d’integració.

- Descriure els beneficiaris reals i potencials de les polítiques en les següents àrees clau: ocupació, educació, participació política, accés a la nacionalitat, reagrupació familiar, residència de llarga duració i lluita contra la discriminació.

- Obtenir i analitzar els resultats de les avaluacions sobre els efectes de les polítiques d’integració.

 

El projecte contempla com a resultat principal l’actualització del Migrant Integration Policy Index, que en la seva quarta edició serà publicat com a MIPEX 2015, a través d’una base de dades interactiva que compara i classifica la forma en que els 28 països europeus proporcionen oportunitats als immigrants regulars a participar a la societat, a través de 148 indicadors polítics. També es contempla la publicació d’un E-book que incorporarà totes les dades de la investigació sobre les polítiques d’integració en 28 països de la Unió Europea, a través de l’anàlisi i les dades particulars en cadascun dels set àmbits d’actuació per cada país membre.

Per aconseguir aquest resultats l’equipo co-liderat pel CIDOB i l’MPG durà a terme les següents activitats: 

- Actualització de polítiques: el projecte proporcionarà informes detallats i comparables dels canvis més recents en les polítiques d’integració, en base a les dades de referència seleccionades i recollides per l’índex MIPEX. A més, en aquesta ocasió s’afegirà un nou àmbit d’investigació sobre ‘Salut’ en col·laboració amb la xarxa d’investigació COST/ADAPT i la Organització Internacional per a les Migracions.

- Recull i anàlisi d’informació estadística sobre els resultats de les polítiques d’integració, incloent el context i els beneficiaris.

- Identificació i anàlisi de les avaluacions dels efectes de les polítiques d’integració en al menys 10 Estats Membres. 

- Publicació i difusió dels resultats: per difondre els resultats del projecte es durà a terme una campanya dirigida als mitjans de comunicació en els 28 Estats Membres de la UE, a més d’actes amb incidència política en al menys 12 Estats. L’acte final del projecte es realitzarà a Brussel·les, on es presentaran els resultats definitius de la investigació a nivell global, i també es revisaran les avaluacions i els debats nacionals amb l’objectiu de vincular el debat global a nivell europeu amb els debats nacionals, així com el Programa d’Estocolm amb l’Estratègia Europa 2020.

El projecte, que es va iniciar el novembre de 2013 i finalitzarà a l’abril de 2015, compta amb el cofinançament del Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països: 

 

Cofinançat per la Unió Europea

logoUE

Socis nacionals: 

El projecte dur a terme una revisió completa dels resultats de les polítiques d’integració i dels beneficiaris en els 28 Estats Membres de la UE. A més, el projecte inclou els següents països fora de l’àmbit de la UE: Austràlia, Canadà, Corea del Sud, EEUU, Japó, Noruega, Nova Zelanda i Suïssa.

Alemanya

Boell Foundation

Àustria

Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen

Bèlgica

GERME, Free University of Brussels (ULB)

Bulgària 

OSI

Xipre

CARDET

Croàcia

Institute for migration and ethnic studies

Eslovàquia

Institute for Public Affairs

Eslovènia

Peace Institute

Estònia 

Institute of Baltic Studies

Finlàndia

Institute of Migration

França

France Terre d'Asile

Grècia

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP

Holanda

Maastricht University

Hongria

ICCR Budapest Foundation

Irlanda

Immigrant Council of Ireland

Itàlia

ISMU

Letònia

Centre for Public Policy PROVIDUS

Lituània

Lithuanian Social Research Centre

Luxemburg

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)

Malta

The People for Change Foundation

Polònia

Institute of Public Affairs

Portugal 

Centre for Geographical Studies, University of Lisbon

Regne Unit

COMPAS

República Txeca

Multicultural Centre Prague

Romania 

Soros Foundation Romania - OSI

Suècia

Swedish Red Cross

Direcció del projecte:

  

Elena Sánchez-Montijano, Investigadora principal de CIDOB

 Jan Niessen, Director del Migration Policy Group (MPG) 

Per a qualsevol informació relacionada amb el projecte pot dirigir-se a:

 Francesc Fàbregues , Projects Manager CIDOB

ffabregues@cidob.org

MIPEX III (2011):

Noticia (30.03.2011): Anna Terrón, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigación, preside la presentación del MIPEX III en Madrid

 > Publicación: Migrant Integration Policy Index III

> MIPEX en la red

 

 

información relacionada:

 

 > Noticia CIDOB (20-21.05.2008): Los países de la Unión Europea deben fortalecer las políticas de integración de los inmigrantes
En el marco del seminario “Política de Inmigración en Europa. Retos actuales”, Bilbao, 20 y 21 de mayo de 2008, Gemma Pinyol, coordinadora del Programa Migraciones de la Fundación CIDOB, presentó el Índice MIPEX 

 > Actividad CIDOB (17.01.2008): Inmigración y políticas de integración en España

 > Notícia CIDOB (15.10.2007): Índice 2007. Las políticas de integración en la UE, a examen