Migracions

Objectius

Els processos migratoris s'han convertit en un dels principals motors de la transformació social, política i cultural més importants de les nostres societats. Els fenòmens de la transnacionalitat i la integració formen part de la naturalesa dels moviments migratoris, i prenen especial rellevància als països de la Unió Europea. Abordar el tema de la immigració exigeix ​​un esforç intens i urgent d'aprenentatge, de disseny de marcs conceptuals i d'innovació política i institucional, que permeti afrontar el repte plantejat tant des d'una visió macro com micro. En aquest context, l'anàlisi des de la governança resulta d'especial interès donada la complexitat i la gran varietat d'actors i nivells implicats en el fenomen.

El Programa Migracions té com a objectiu contribuir al desenvolupament del debat i la investigació sobre el fenomen migratori, amb especial èmfasi en l'anàlisi de polítiques i prenent com a marc de referència la Unió Europea. El Programa Migracions de CIDOB està integrat per un grup d'investigadors i investigadores, així com de gestors de projectes. De la mateixa manera, compta amb la col·laboració d'investigadors externs, adscrits a altres centres tant a nivell estatal com internacional, que participen habitualment en la investigació duta a terme dins d'aquest programa

NOTÍCIA - 05/07/2019

Estudi NIEM: polítiques d’integració de refugiats als països de la UE

Els països de la UE no aconsegueixen establir els mateixos paràmetres en les seves polítiques d’integració dels refugiats, segons l’estudi NIEM dirigit pel CIDOB a Espanya. 

L’estudi NIEM –National Integration Evaluation Mechanism– finançat per la UE mostra diferències abismals quant a la qualitat de les polítiques d’integració de refugiats als països europeus, malgrat els paràmetres fixats per la normativa comunitària i internacional.

NOTÍCIA - 28/03/2019

Reptes i límits del sistema d’asil espanyol

El sistema d'asil espanyol no ha sabut respondre de manera ràpida i eficaç a la nova realitat migratòria, segons l'Informe Nacional per a Espanya del projecte National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), finançat per la Comissió Europea. Dirigit pel CIDOB a Espanya, el projecte avalua les polítiques d'integració per als refugiats i beneficiaris de protecció internacional a nivell nacional en 14 països europeus. 

L'informe destaca el caràcter inclusiu del sistema d'asil a Espanya, alhora que evidencia els límits d'un sistema desfasat, infradotat a nivell de recursos i desproveït d'eines capaces per enfrontar-se als reptes actuals de la protecció internacional.

NOTÍCIA - 16/03/2016

Meeting at CIDOB with Spyros Galinos, Lesbos’ Major

Spyros Galinos, Mayor of Greek island Lesbos, situated at 6 km from Turkey, is the person in charge of managing directly the critical situation in what is one of the main entry points to Europe.

NOTÍCIA - 30/11/2015

Presentació de l’Anuario de la Inmigración en España 2014, ed. 2015: Flujos cambiantes, atonía institucional

CaixaForum Madrid va acollir el dimecres 25 de novembre l'acte de presentació de l’Anuario de la Inmigración en España 2014 (ed. 2015): Flujos cambiantes, atonía institucional que va comptar amb la participació de Joaquín Arango i Ramón Mahía, dos dels directors científics de la publicació; Jordi Bacaria, director del CIDOB i Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid.

NOTÍCIA - 25/11/2015

Crisi dels refugiats: I ara què?

Quines són les condicions d'arribada dels refugiats? Com s'acollirà als que arribin? Són les dues preguntes fonamentals que el passat 18 de novembre es van tractar de respondre en l'última de les tres conferències que el Cicle "Què passa al món?" ha dedicat a la crisi dels refugiats. La sessió va centrar la seva atenció en donar a conèixer les característiques dels refugiats, les seves expectatives i necessitats com a població vulnerable, així com aprofundir en la necessitat de donar una resposta de forma integrada i coordinada entre tots els actors involucrats.

NOTÍCIA - 27/10/2015

D’on i per què fugen els refugiats?

Quines rutes utilitzen i quines situacions es troben els refugiats en el seu viatge cap al continent europeu? Amb el focus a Síria, l’Afganistan i Eritrea; Eduard Soler, Ana Ballesteros i Óscar Mateos van analitzar, el passat 13 d’octubre i moderats per Sergio Maydeu, l’origen, la naturalesa i les perspectives d’evolució dels conflictes que han generat la pitjor crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial.

 • EWSI

  EWSI

  European Web Site on Integration

  La European Web Site on Integration (EWSI) és un portal que serveix per compartir informació i bones pràctiques de tots els estats membres de la UE sobre la integració dels immigrants.

 • DNI's

  DNIs

  Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya (DNIs)

  El projecte d'investigació "DNIs: Diferenciació en la Nacionalització dels Immigrants a Espanya" (DNIs) analitza els efectes de la política d'accés a la nacionalitat de l'Estat espanyol.

 • Mipex 2015

  MIPEX 2015

  “Integration policies: Who benefits?”

  El projecte “ Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015), liderat pel CIDOB i el Migration Policy Group (MPG) , té com a principal finalitat informar i comprometre als actors polítics clau a nivell europeu sobre l’ús d’indicadors per tal de millorar la gobernança i l’eficàcia de les polítiques d’integració del col•lectiu immigrant.

 • EU4SEAS

  The EU and sub-regional multilateralism in Europe’s sea basins

  El proyecto investigó cómo las fuerzas multilaterales pueden ayudar a la UE con sus objetivos, es decir, cómo la multilateral puede complementar l

 • Immigrant Citizen Survey

  IMMIGRANT CITIZENS SURVEY

  Enquesta comparada a 7 països europeus.

  El IMMIGRANT CITIZENS SURVEY és una enquesta comparada, 7 països europeus, a ciutadans immigrants que dóna veu als que en última instància són els destinataris de les polítiques d'integració adoptades per les diferents administracions.

 • NIEM

  NIEM

  All in for integration

  The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection is a six-years long transnational project which aims to prepare key actors in the integration field in 15 EU Member States to better face the current challenges and improve the integration outcomes of beneficiaries of international protection. Conflict situations tend to last longer and it takes currently on average 17 years, before refugees fleeing civil wars may eventually have a chance to return to their home country. Hence, the long-term integration of newly arrived beneficiaries of international protection is without alternative and presents an immediate challenge for European societies.

 • CEASEVAL

  Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development

  El projecte porta a terme una avaluació exhaustiva del Sistema Europeu Comú d'Asil (SECA) en termes del seu marc i pràctica. Analitza l'harmonització que va més enllà del marc institucional formal i té en compte les complexes relacions entre els actors involucrats des del nivell local i nacional, fins al nivell europeu, per explicar l'èxit i el fracàs de l'acció coordinada entre aquests diversos actors.

 • Refugiats: diàlegs entre els actors implicats

  El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea.

 • ¿«Casa nostra, casa vostra»?

  Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

  El projecte planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre aquells factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge; i 3) donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit.

 • EU IDEA

  EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability

  This project studies the past, present and future of differentiated integration models in the European Union’s governance with the aim of facilitating policy-making, problem solving and policy implementation in the EU.

 • Admigov

  ADMIGOV

  Advancing Alternative Migration Governance

  ADMIGOV aims to promote an alternative migration governance model studying the reality of existing polices and practices on the ground.

 • La diàspora pakistanesa a Barcelona

  Projecte periodístic per trencar estereotips, lluitar contra el racisme i posar en valor la contribució de la comunitat d’origen pakistanès a la vida de Barcelona.