Desenvolupament

Objectius

Els estudis de desenvolupament representen una perspectiva permanentment innovadora perquè permeten analitzar i comprendre el conjunt de causes que expliquen els processos evolutius de les diverses societats que formen el nostre món global. L’anàlisi es realitza des de la multidisciplinarietat, fet que significa centrar-se no només en el tradicional creixement econòmic, sinó també en la distribució de la riquesa, l’eradicació de la pobresa, la protecció del medi ambient, la governança, els drets humans, tant en la seva dimensió local com global.

El Tema-Regió Desenvolupament parteix de la premissa que el desenvolupament és un procés continu de millora de la qualitat de vida de dones i homes, de reducció de les desigualtats existents entre les persones. Això s’aconsegueix no només amb la cobertura de les necessitats bàsiques sinó també amb l’ampliació de les capacitats i llibertats humanes. Pretenem contribuir a aquest procés mitjançant la promoció del pensament i de la investigació, obrint espais de reflexió i aprenentatge. Per a això adoptem una perspectiva centrada en la persona, a través de la qual s’analitzin transversalment les relacions de poder, la sostenibilitat, l’equitat i la justícia social, la participació democràtica i els drets humans, i la cultura de pau.

Pretenem tractar els aspectes principals de l’agenda internacional de desenvolupament, tant en els seus eixos substantius, consolidats a través del procés de conferències internacionals de final del segle XX i sintetitzats en els objectius de desenvolupament del mil·lenni, com en els seus eixos instrumentals, abordats i en plena revisió durant la primera dècada del segle XXI. En aquest últim aspecte són d’especial atenció el finançament del desenvolupament i la nova arquitectura de la cooperació internacional.

Les línies de treball se centren en la col·laboració amb institucions públiques i privades en diverses accions dirigides a estimular el debat per a la formulació de polítiques públiques de desenvolupament i noves estratègies de cooperació, amb la finalitat que contribueixin de manera més eficaç als processos de desenvolupament. També es dóna continuïtat al procés de reflexió sobre l’Agenda de Barcelona per al Desenvolupament, sobre el manteniment de la disciplina de les polítiques macroeconòmiques paral·lelament a aconseguir una millora substancial d’aquestes per crear una nova governabilitat global més incloent i més justa en el context llatinoamericà. Es dedicarà una atenció particular a l’Àfrica Subsahariana, d’acord amb la prioritat internacional que se li concedeix, no solament des de l’agenda de desenvolupament, sinó des de les relacions internacionals més globals. També seran d’interès els temes emergents a l’agenda de desenvolupament i cooperació, com la sostenibilitat ambiental, la relació entre migracions i desenvolupament, i els nous actors de la cooperació internacional.

NOTÍCIA - 13/11/2012

Llatinoamèrica i Europa: els reptes de globalització, les petites i mitjanes empreses (pimes) com a conductores de creixement

L’edició 2012 del seminari ADI (Agenda de Desarrollo Iberoamericana) es va enfocar, com sempre, en el debat i anàlisi de les perspectives econòmiques i socials en països llatinoamericans, però amb un gir afegit: una reflexió del que Llatinoamèrica i Europa poden fer juntes, econòmicament i políticament, en les circumstàncies actuals. Què és el que pot beneficiar d'ambdues regions?

NOTÍCIA - 11/04/2012

Cooperació Descentralitzada i Eficàcia de l’Ajut – Avenços i reptes dels actors sub-estatals a l’agenda de cooperació post-Busan

La Iniciativa ART del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), CIDOB, les principals xarxes mundials de governs locals i regionals (CGLU i ORU-FOGAR) així com una multiplicitat d’actors de la cooperació descentralitzada (CD), van tornar a reunir-se el passat 23 de març a Barcelona, amb representants de les principals organitzacions multilaterals que impulsen el debat sobre l’eficàcia de l’ajut al desenvolupament a nivell internacional, com l’OCDE i ONU DAES, per preparar el camí cap al Tercer Fòrum sobre Cooperació al Desenvolupament (FCD) del Consell Econòmic i Social de l’ONU (ECOSOC) que tindrà lloc els dies 5 i 6 de juliol a Nova York.

NOTÍCIA - 30/03/2012

“Diálogo sobre políticas de banda ancha en América Latina y Europa”: acierto y continuidad

La jornada titulada “Diálogo sobre Políticas de Banda ancha en América Latina y Europa” se desarrolló el pasado lunes 26 de marzo en la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona, contando con una nutrida participación de expertos de reconocido prestigio internacional y de representantes institucionales de la Unión Europea y Latinoamérica. El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través del proyecto @Lis2, financiado por la Comisión Europea; y por CIDOB, con el apoyo de la CMT.

NOTÍCIA - 03/12/2009

La cooperació descentralitzada i l’eficàcia de l’ajut

El dia 26 de novembre, CIDOB va acollir un taller de treball sobre la cooperació descentralitzada i l’agenda de l’eficàcia de l’ajut, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària de la Generalitat de Catalunya.

NOTÍCIA - 18/11/2009

V Seminari de l’Agenda de Desenvolupament Iberoamericana

A Amèrica Llatina s’ha obert una finestra d’oportunitat per dissenyar i impulsar polítiques a mig i llarg termini de promoció de la innovació i del coneixement. Cal que aquestes vagin encaminades a augmentar la productivitat, permetent una diversificació més gran en la seva concentrada estructura econòmica, com també millores substantives en les condicions socials i econòmiques dels llatinoamericans.

NOTÍCIA - 10/11/2009

Curs CUIMPB de tardor sobre Àfrica, inseguretat i desenvolupament

CIDOB ha patrocinat el curs “Inseguretat i desenvolupament: el futur de la crisi crònica africana”, que s’ha dut a terme els dies 28 i 29 d’octubre al CCCB. Sota la direcció d’Albert Roca, professor d’Antropologia Cultural de la Universitat de Lleida, diversos experts han presentat les seves reflexions i estudis de cas i han debatut amb el públic alguns aspectes de la societat africana relacionats amb la inseguretat i la incertesa en què viu de manera gairebé permanent el continent i que n’impedeix el progrés. S’ha qüestionat així mateix el model de desenvolupament universal que les agències internacionals i privades de cooperació intenten imposar.

NOTÍCIA - 03/07/2009

I Seminari de l’Agenda de Desenvolupament Africà

El passat 29 de juny, el Castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis, va acollir el primer seminari de l’Agenda de Desenvolupament Africà (ADA) amb el títol “Integració Regional a Àfrica: èxits i perspectives”.

 • Wise Cities - A glocal think tank network

  WISE CITIES

  A glocal think tank network

  WISE CITIES és un projecte pioner, de base urbana, liderat per una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el desenvolupament sostenible i inclusiu, així com el benestar dels ciutadans, mitjançant la investigació, l’intercanvi de coneixement i l’anàlisi de polítiques.

 • Foro Europa Cuba/ Jean Monnet Network

  El Foro Europa Cuba es un consorcio de instituciones creado para fortalecer las relaciones de la Unión Europea con Cuba y promover una agenda de cooperación conjunta.

 • CASCADES

  CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies

  El projecte analitza l’impacte del canvi climàtic en les economies, els patrons de subsistència i sistemes polítics fora d’Europa, les implicacions d’aquest impacte per Europa i què podria fer la política exterior europea per mitigar-ne els riscos associats.