Ciutats Globals

Objectius

El planeta s’urbanitza de tal manera que l’any 2050 prop del 70% de la població viurà en ciutats. Les ciutats són seu de governs, empreses i universitats, concentren activitat econòmica, ocupació, creativitat i innovació. Però també són escenari de pobresa, exclusió i desigualtat, especulació, inseguretat i contaminació. 

En aquest context, els darrers anys els governs de les ciutats  han passat de ser simples gestors de polítiques públiques a convertir-se en actors polítics de primer ordre i en laboratoris de solucions a reptes globals que es manifesten localment. 

Comptar amb elements d’anàlisi i experiències procedents d’altres entorns constitueix una font important d’inspiració que pot maximitzar la capacitat de les ciutats de dissenyar polítiques públiques pioneres, eficaces i sostenibles.

El Programa Ciutats Globals neix amb voluntat de generar coneixement a partir de l’anàlisi comparatiu del que succeeix en les ciutats del món i oferir solucions innovadores i sostenibles al servei de la ciutat, els seus ciutadans i la comunitat internacional.

Els grans eixos de recerca per als anys 2018 – 2019 són: 

1)      Nous paradigmes de desenvolupament urbà basats en els principis d'inclusió de tots els sectors de la societat, sostenibilitat mediambiental i vincles urbà-rurals solidaris;

2)      El fenomen de la urbanització i el seu impacte en el desenvolupament de polítiques públiques que atenguin a les principals necessitats socials; 

3)      Altres models d'economia per a les ciutats com una oportunitat per promoure la inclusió, la innovació i sistemes de producció col·laboratius; 

4)      Les polítiques mediambientals, de mobilitat i inversió en infraestructures per portar a terme la transició energètica i fer front als reptes del canvi climàtic;

5)      La gestió del fenomen migratori, posant especial èmfasi en la garantia de drets, l'accés als serveis públics i la seva contribució al desenvolupament sostenible;

6)      La violència urbana i la resposta als reptes de seguretat internacional;

7)      La localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de la Nova Agenda Urbana

Per a cadascun d'aquests eixos de recerca, el programa prestarà atenció als següents elements de caràcter transversal:

  • els nous models de governança vinculats al creixent paper de les ciutats en l'agenda global, als processos de descentralització i a la posada en marxa de mecanismes de participació dels principals actors econòmics i socials de la ciutat;
  • la resiliència de les ciutats davant de les crisis i reptes locals i globals;
  • l'acció internacional de les ciutats com un instrument per a refermar les relacions de col·laboració intermunicipal i multinivell.
  • Wise Cities - A glocal think tank network

    WISE CITIES

    A glocal think tank network

    WISE CITIES és un projecte pioner, de base urbana, liderat per una xarxa global de think tanks i institucions de recerca que té com a objectiu donar resposta als reptes que planteja el desenvolupament sostenible i inclusiu, així com el benestar dels ciutadans, mitjançant la investigació, l’intercanvi de coneixement i l’anàlisi de polítiques.