Ciutats Globals

Objectius

El planeta s’urbanitza de tal manera que l’any 2050 prop del 70% de la població viurà en ciutats. Les ciutats són seu de governs, empreses i universitats, concentren activitat econòmica, ocupació, creativitat i innovació. Però també són escenari de pobresa, exclusió i desigualtat, especulació, inseguretat i contaminació. 

En aquest context, els darrers anys els governs de les ciutats  han passat de ser simples gestors de polítiques públiques a convertir-se en actors polítics de primer ordre i en laboratoris de solucions a reptes globals que es manifesten localment. 

Comptar amb elements d’anàlisi i experiències procedents d’altres entorns constitueix una font important d’inspiració que pot maximitzar la capacitat de les ciutats de dissenyar polítiques públiques pioneres, eficaces i sostenibles.

El Programa Ciutats Globals neix amb voluntat de generar coneixement a partir de l’anàlisi comparatiu del que succeeix en les ciutats del món i oferir solucions innovadores i sostenibles al servei de la ciutat, els seus ciutadans i la comunitat internacional.

Els grans eixos de recerca per als anys 2018 – 2019 són: 

1)      Nous paradigmes de desenvolupament urbà basats en els principis d'inclusió de tots els sectors de la societat, sostenibilitat mediambiental i vincles urbà-rurals solidaris;

2)      El fenomen de la urbanització i el seu impacte en el desenvolupament de polítiques públiques que atenguin a les principals necessitats socials; 

3)      Altres models d'economia per a les ciutats com una oportunitat per promoure la inclusió, la innovació i sistemes de producció col·laboratius; 

4)      Les polítiques mediambientals, de mobilitat i inversió en infraestructures per portar a terme la transició energètica i fer front als reptes del canvi climàtic;

5)      La gestió del fenomen migratori, posant especial èmfasi en la garantia de drets, l'accés als serveis públics i la seva contribució al desenvolupament sostenible;

6)      La violència urbana i la resposta als reptes de seguretat internacional;

7)      La localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de la Nova Agenda Urbana

Per a cadascun d'aquests eixos de recerca, el programa prestarà atenció als següents elements de caràcter transversal:

  • els nous models de governança vinculats al creixent paper de les ciutats en l'agenda global, als processos de descentralització i a la posada en marxa de mecanismes de participació dels principals actors econòmics i socials de la ciutat;
  • la resiliència de les ciutats davant de les crisis i reptes locals i globals;
  • l'acció internacional de les ciutats com un instrument per a refermar les relacions de col·laboració intermunicipal i multinivell.

El Consell Assessor del programa està format per experts/es locals i internacionals

Locals:

Manuel Castells, Professor de Sociologia i Urbanisme, Univ. Califòrnia, Berkeley

Maria Buhigas, Arquitecta i urbanista, fundadora d’URBAN-FACTS

Josep Ramoneda, Periodista, filòsof i escriptor

Mariona Tomàs, Professora Agregada de Ciència Política, UB

Mateu Hernández Maluquer, Director, Barcelona Global

Emilia Saiz, Secretària General, Ciutats i Governs Locals Units

Rafael Vilasanjuan, Director of Policy and Global Development, Institut de Salut Global de Barcelona

Yayo Herrero, Antropòloga, enginyera i ecofeminista

Internacionals:

Saskia Sassen, Càtedra Robert S. Lynd de Sociologia, Universidad de Columbia, Nova York

Greg Clark, Hon. Professor, UCL, City Leadership Lab Board

Ananya Roy, Professora, University of California (UCLA), Los Angeles

Edgard Pieterse, Director, African Centre for Cities, Universitat de Cape Town

Henda Gafsi, Urbanista, CILG-VNGi (Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante), Tunísia 

Giovanni Allegretti, Arquitect & Senior Researcher, Centre for Social Studies, Univ. Coimbra

Teresa Caldeira, Catedràtica d’Estudis Regionals i Urbans, Univ. Califòrnia, Berkeley

Lorena Zárate, Presidenta, Coalición Internacional del Hábitat

 

logo ciutats globals

GLOBAL CITIES VOICES