Àrees de Recerca

La nostra investigació es regeix per criteris d’excel•lència, utilitat social i contacte directe amb els actors i dinàmiques analitzades. Les àrees temàtiques i regionals reflecteixen les prioritats institucionals i les fortaleses de l’equip investigador

Árees destacades

Migraciones

MIGRACIONS

Anàlisi i avaluació de les migracions a nivell local, nacional i internacional amb l'objectiu de contribuir a la recerca i al debat i donar resposta al fenomen de la mobilitat internacional

Mediterráneo

MEDITERRÀNIA I ORIENT MITJÀ

Anàlisis de les transformacions polítiques i socioeconòmiques en el Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, els conflictes i la cooperació regional, les relacions euromediterrànies i els nous lideratges a la regió.

Per Temes (5)

Dinàmiques interculturals

Reflexions per entendre las causes i els efectes de les dinàmiques interculturals tot destacant els seus processos transnacionals.

Seguretat

Anàlisis dels nous reptes a la seguretat internacional i focus de conflictivitat amb especial atenció a aproximacions basades en la seguretat humana.

Migracions

Anàlisi i avaluació de les migracions a nivell local, nacional i internacional amb l'objectiu de contribuir a la recerca i al debat i donar resposta al fenomen de la mobilitat internacional

Desenvolupament

Anàlisis del desenvolupament des d’una perspectiva inclusiva i de sostenibilitat.

Ciutats Globals

El Programa Ciutats Globals neix amb voluntat de generar coneixement a partir de l’anàlisi comparatiu del que succeeix en les ciutats del món i oferir solucions innovadores i sostenibles al servei de la ciutat, els seus ciutadans i la comunitat internacional.

Per Regions (4)

Europa

Anàlisi de les dinàmiques i els reptes de la integració europea, dels estats membres i la política exterior de la UE a la llum de les actuals transformacions polítiques nacionals i internacionals.

Àsia

Anàlisis de les principals dinàmiques de la regió amb especial atenció als processos polítics i conflictes regionals a Asia central i l’emergència d’un nou ordre geopolític asiàtic liderat per la Xina, l’Índia i el Japó.

Amèrica Llatina

Anàlisi de les dinàmiques socio-polítiques d'Amèrica Llatina i el Carib en perspectiva regional i comparada i de les relacions euro-llatinoamericanes.

Mediterrània i Orient Mitjà

Anàlisis de les transformacions polítiques i socioeconòmiques en el Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, els conflictes i la cooperació regional, les relacions euromediterrànies i els nous lideratges a la regió.