S’hauria d’assemblar Espanya a França? Sobre el desavantatge educatiu dels seus immigrants i l’impacte de la seva concentració en algunes escoles

ACTIVITAT REALITZADA
18 setembre 2008 - 11:00h
LOCALITZACIÓ: Sala Campana. Fundación CIDOB. C/ Elisabets, 24. 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Migracions de la Fundació CIDOB amb la col·laboració de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

Objectiu

Contra el que se sol creure, França és un dels països europeus en què el desavantatge escolar dels estudiants d’origen immigrant i natius és un dels menors d’Europa. Aquest taller explora quines són les diferències en el rendiment d’aquests dos col·lectius en aquests dos països, i analitza els èxits i fracassos de les seves polítiques educatives en aquesta matèria. A més del rendiment, el taller explora quin és l’impacte que provoca la concentració d’immigrants en determinades escoles sobre el rendiment mitjà dels col·legis espanyols i francesos, un fenomen de gran intensitat en ambdós països. Existeix, tal vegada, un desavantatge associat a la concentració d’immigrants? Quines solucions se solen proposar i a quin preu? Per respondre a aquestes preguntes s’utilitzarà la informació disponible en l’últim estudi PISA de l’OCDE i del Panel d’Estudiants de Secundària del Ministeri d’Educació a França.

S’hauria d’assemblar Espanya a França? Sobre el desavantatge educatiu dels seus immigrants i l’impacte de la seva concentració en algunes escoles ACTIVITAT REALITZADA