La crisi de la sobirania a Europa

A pesar de les tensions des de dalt i des de baix a les que està sotmès el concepte de sobirania, tant a nivell internacional, com europeu i local, els estats membres encara en reclamen el monopoli. Aquest seminari vol explorar el significat del concepte de sobirania a l’Europa contemporània, en un marc de disputa creixent entre el supranacionalisme i l’intergovernamentalisme.

ACTIVITAT REALITZADA
20 novembre 2019 - 16:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i CETC (Centre d’Estudis de Temes Contemporanis)

COL·LABORADORS (1):

PARTNERS:

Objectiu

Els estats membres de la Unió Europea (UE) perceben com la seva sobirania nacional es va debilitant inevitablement. La interdependència i les dinàmiques globals, des de la integració europea fins a les crisis econòmica i climàtica, han limitat l’autonomia dels estats. Alhora, la creixent importància dels actors subestatals com les ciutats, que governen els espais quotidians, o les regions, que reclamen més descentralització, també tensionen les estructures estatals i la seva legitimitat. 

Tot i això, en resposta a aquestes tendències, els estats opten per disminuir el ritme del procés d’integració europea, donant preeminència a les dinàmiques intergovernamentals enfront de les estratègies i polítiques comunes. Les institucions supranacionals, com ara la Comissió o el Parlament Europeu, sovint queden relegades a un segon terme, eclipsades per la primacia del Consell de la UE i el Consell Europeu.

A pesar d’aquestes tensions des de dalt i des de baix a les que està sotmès el concepte de sobirania, tant a nivell internacional, com europeu i local, els estats membres encara en reclamen el monopoli. Aquest seminari, organitzat conjuntament pel CETC i el CIDOB, vol explorar, en primer lloc, el significat del concepte de sobirania a l’Europa contemporània, en un marc de disputa creixent entre el supranacionalisme i l'intergovernamentalisme. I, en segon lloc, també vol presentar estratègies per institucionalitzar formes de sobirania compartida, per tal d’adreçar les tensions i crisis de la sobirania estatal. 

Per tal d’acomplir aquest doble objectiu, aquest seminari de dos dies s’estructurarà al voltant de dues ponències inicials, seguides per sengles taules rodones de debat. La primera ponència i taula rodona tractarà sobre els desafiaments de la integració europea en torn de dues idees: les possibilitats d’una integració europea a diferents velocitats i els processos de governança multinivell. La primera idea se centra en la possibilitat de que diferents parts de la UE puguin integrar-se en diferent grau i ritme, per tal de donar resposta a les diferents sensibilitats i reptes polítics que afronta la Unió (des dels euroescèptics, fins als partidaris de més integració). La segona idea cobreix la proposta d’establir cooperació entre els diferents nivells de governança, des de ciutats a regions com Catalunya, en la gestió de futures crisis europees. 

La segona sessió planteja la idea de la sobirania com una forma de “taking back control”. Els ponents debatran l’afebliment de l’Europa social que s’ha produït com a conseqüència de les crisis econòmica i migratòria. Repensar la sobirania requereix plantejar formes innovadores de donar resposta a preocupacions socials: des de posar en marxa programes d’integració fiscal o millorar la provisió de serveis a nivell subestatal, a fer les reformes oportunes que permetrien una resposta més eficient i humana als futurs fluxos migratoris. El Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona s’han mostrat crítics amb les respostes estatal i europea a aquestes crisis, però cal explorar formes de donar sortida a aquestes reivindicacions de sobirania per tal de que puguin marcar una diferència en aspectes socials.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Pere Almeda

Pere Almeda

Director, CETC (Centre d’Estudis de Temes Contemporanis)

Rym Ayadi

Rym Ayadi

Fundadora i directora, Euro-Mediterranean Network for Economic Studies; assessora sènior, CEPS (Centre for European Policy Studies)

Antoni Bassas

Antoni Bassas

Antoni Bassas, periodista, Diari ARA

Mireia Borrell Porta

Mireia Borrell Porta

Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Generalitat de Catalunya

Carme Colomina

Carme Colomina

Investigadora, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); periodista, Diari ARA

Emmanuel Comte

Emmanuel Comte

Investigador, Vienna School of International Studies

Blanca Garcés

Blanca Garcés

Investigadora sènior i coordinadora de recerca, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Alfons González Bondia

Alfons González Bondia

Director general d’Afers Europeus i Mediterranis, Generalitat de Catalunya

Ulrike Guérot

Ulrike Guérot

Professora i cap de departament, Danube-University Krems (DUK)

Pol Morillas

Pol Morillas

Director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Kalypso Nicolaïdis

Kalypso Nicolaïdis

Directora i professora de Relacions Internacionals, Centre for International Studies, Universitat d’Oxford

Eleonora Poli

Eleonora Poli

Investigadora, IAI (Instituto Affari Internazionale)

Eulalia Rubio

Eulalia Rubio

Investigadora sènior, Institut Jacques Delors

Sophia Russack

Sophia Russack

Investigadora, CEPS (Centre for European Policy Studies)

Marc Sanjaume

Marc Sanjaume

Professor associat, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Antoni Segura

Antoni Segura

President, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Simon Toubeau

Simon Toubeau

Professor assistent, School of Politics and International Relations, Universitat de Nottingham

La crisi de la sobirania a Europa ACTIVITAT REALITZADA

20 de novembre

16:00h Inauguració

Antoni Segura, president, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)
Mireia Borrell Porta, secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Generalitat de Catalunya

16:20h Introducció

Pol Morillas, director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

16:30h Tres significats del Brexit en el nou paradigma de la sobirania

Ponència inaugural:  Kalypso Nicolaïdis, directora i professora de Relacions Internacionals, Centre for International Studies, Universitat d’Oxford

Comentaris inicials:   Antoni Bassas, periodista, Diari ARA

17:30h Pausa cafè

18:00h Taula rodona “Sobiranies: Integració europea i governança multinivell”

Participants:    Simon Toubeau, professor assistent, School of Politics and International Relations, Universitat de Nottingham

                        Sophia Russack, investigadora, CEPS (Centre for European Policy Studies)

                        Marc Sanjaume, professor associat, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

                        Eleonora Poli, investigadora, IAI (Instituto Affari Internazionale)

Moderador:      Pere Almeda, director, CETC (Centre d’Estudis de Temes Contemporanis)

21 de novembre

09:30h Significat, abast i límits de la sobirania.Temps de “Modernitat global”

Ponència inaugural: Ulrike Guérot, professora i cap de departament, Danube-University Krems (DUK) 

Comentaris inicials:  Carme Colomina, investigadora, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); periodista, Diari ARA

10:30h Pausa cafè

11:00h Taula rodona “Taking back control? Desigualtats i Europa social”

Participants:    Eulalia Rubio, investigadora sènior, Institut Jacques Delors
                        Emmanuel Comte, investigador, Vienna School of International Studies
                        Rym Ayadi, fundadora i directora, Euro-Mediterranean Network for Economic Studies; assessora sènior, CEPS (Centre for European

                        Policy Studies)
                        Blanca Garcés, investigadora sènior i coordinadora de recerca, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Moderador:     Pol Morillas, director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

12:30h Cloenda

Alfons González Bondia, director general d’Afers Europeus i Mediterranis, Generalitat de Catalunya

 

13:00h Dinar