Nacions i estats a Europa

El cas català

ACTIVITAT REALITZADA
5 octubre 2017 - 18:30h
LOCALITZACIÓ: CCCB, Carrer de Montalegre, 5, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB amb la col•laboració del CCCB

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

Els moviments secessionistes a Europa s’han fet més visibles en els últims anys. Des de Catalunya i Escòcia fins al Kurdistan i Kosovo, les nacions han tractat de separar-se dels seus estats amfitrions amb diversos graus d’èxit. Aquests desafiaments representen les aspiracions de les nacions sense estat a guanyar independència, i tenen valor. Però també representen desafiaments per a l’ordre polític, tant dins dels estats com en tot el sistema internacional. En termes normatius, es tracta d’un enfrontament entre el dret de les nacions sense estat a la lliure determinació i el dret dels estats a mantenir la seva integritat territorial.
La violència s’ha utilitzat històricament per resoldre disputes territorials però en les últimes dècades s’ha produït un canvi notable cap a mitjans pacífics, possiblement a causa de la seva eficàcia. La dinàmica de la secessió (i la contra-secessió) s’ha transformat radicalment i una àmplia gamma d’acadèmics i experts estan examinant ara la relació diàdica a nivell local, nacional i internacional. Lamentablement, s’ha prestat molta menys atenció a l’examen de les interaccions entre el nivell nacional i l’internacional i com afecten al desenvolupament, la mobilització i les estratègies practicades pels moviments secessionistes contemporanis.

Aquest seminari examinarà les formes en què les polítiques de secessió i contra-secessió han estat modelades per la política internacional. Els participants seran convidats a respondre les següents preguntes: Com interactua el suport intern amb el context internacional? Quines són les estratègies que adopten els moviments secessionistes quan busquen la independència i com varien? Com guanyen legitimitat a ulls de les seves audiències locals, nacionals i internacionals els líders secessionistes? L’èxit en un nivell compromet l’èxit en l’altre? Com influeixen les polítiques i els canvis en les normes internacionals en les estratègies i el grau d’èxit dels esforços independentistes? Com afecten les organitzacions regionals com la Unió Europea als resultats secessionistes?

Per donar resposta a totes aquestes qüestions sobre la base d’estudis de cas concrets, el CIDOB ha decidit organitzar dues activitats: en primer lloc, la conferència “Nacions i estats a Europa: El cas català” que tindrà lloc el 5 d’octubre al CCCB i, en segon lloc, el seminari internacional “Secessió i contra-secessió: Una perspectiva de Relacions Internacionals” el 6 d’octubre al CIDOB. Aquest seminari reunirà experts de renom mundial amb l’objectiu d’analitzar els moviments secessionistes des d’una perspectiva comparativa i establir xarxes transnacionals de coneixement i diàleg en aquesta àrea d’estudi.   

Arxius

Participants

SPEAKERS

Xavier Arbós

Xavier Arbós

Catedràtic de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona (UB)

Mercè Barceló

Mercè Barceló

Catedràtica de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Ferran Requejo

Ferran Requejo

Catedràtic de Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Antoni Segura i Mas

Antoni Segura i Mas

President, CIDOB

Pere Vilanova

Pere Vilanova

Catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona (UB); investigador sènior associat, CIDOB

Vicenç Villatoro

Vicenç Villatoro

Director, CCCB

Nacions i estats a Europa ACTIVITAT REALITZADA

18:30h Benvinguda

Vicenç Villatoro, director, CCCB

Antoni Segura, president, CIDOB

18:40h El cas català: Evolució recent i implicacions internacionals

Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona (UB); investigador sènior associat, CIDOB

19:30h Taula rodona: Marc jurídic institucional

Modera:Vicenç Villatoro, director, CCCB

Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona (UB)

Mercè Barceló,catedràtica de Dret Constitucional, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política, Universitat de Barcelona (UB); investigador sènior associat, CIDOB

20:30h Cloenda