Seminari BRIDGES: Narratives sobre migracions en contextos de frontera. Las Palmas de Gran Canaria

El projecte BRIDGES reunirà representants d’institucions europees, nacionals i autonòmiques, entitats dedicades a la recepció i acolliment de persones nouvingudes i investigadors acadèmics per debatre sobre les narratives migratòries en contextos de frontera, en un seminari organitzat en col·laboració amb Casa Àfrica a Las Palmas de Gran Canaria.

ACTIVITAT REALITZADA
20 de febrer 2024 - 09:30h
LOCALITZACIÓ: Casa Àfrica, C/ Alfonso XIII, 5, Las Palmas de Gran Canaria
ORGANITZAT PER: CIDOB, en el marc del projecte BRIDGES, amb la col·laboració de Casa Àfrica

COL·LABORADORS (2):

Objectiu

Com parlar de migracions en l'actual context de politització creixent? Es pot canviar la mirada per anar més enllà dels titulars i les respostes d'emergència? Com incloure als debats a escala nacional i internacional les realitats i els reptes específics dels espais de primera arribada? Fins a quin punt les narratives sobre migracions determinen les polítiques i, a l'inrevés, fins a quin punt les polítiques (o la seva manca) determinen les narratives? 

Amb el propòsit d'abordar aquestes preguntes, aquest seminari centrarà el debat en dues qüestions concretes: en primer lloc, les polítiques europees i la seva manifestació als espais de frontera, amb una atenció especial a l'accés a l'asil i els possibles efectes del Pacte Europeu de Migracions i Asil; en segon lloc, l'acollida de menors estrangers no acompanyats i la necessitat d'un repartiment més equitatiu de la responsabilitat entre comunitats autònomes. Per fer-ho, l'esdeveniment reunirà representants d'institucions europees, govern nacional i autonòmic, principals entitats dedicades a la recepció i l'acollida de persones nouvingudes i investigadors acadèmics. 

El debat s'articularà de la manera següent: després de presentar breument els resultats del projecte BRIDGES, s'abordaran els dos temes en dos debats consecutius, començant amb les intervencions inicials i seguint amb una discussió oberta al conjunt dels participants. Després del seminari, es valorarà recollir les conclusions en una publicació CIDOB. 

>> Més informació: Seminari BRIDGES: Narratives sobre migracions en contextos de frontera

 

Aquest seminari forma part del projecte europeu BRIDGES, que analitza les causes i les conseqüències de les narratives sobre les migracions en un context de creixent politització i polarització. 

Aquesta activitat ha rebut finançament de la Unió Europea del programa d'innovació i investigació Horitzó 2020 en el marc de l'acord de subvenció No. 101004564.

Arxius

Seminari BRIDGES: Narratives sobre migracions en contextos de frontera. Las Palmas de Gran Canaria ACTIVITAT REALITZADA