Què estan fent els estats? El sistema d’asil espanyol

Què estan fent els estats? El sistema d'asil espanyol és la segona conferència del cicle ‘Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats’, organitzat pel CIDOB en col•laboració amb el Palau Macaya, l’objectiu del qual és obrir un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea.

ACTIVITAT REALITZADA
7 de juliol 2017 - 11:30h
LOCALITZACIÓ: Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB i Palau Macaya amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i el projecte NIEM

PARTNERS:

Objectiu

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és reflexionar sobre com els estats estan donant resposta a l’anomenada “crisi de refugiats” a partir del cas espanyol. Durant l'esdeveniment, els ponents se centraran en discutir els programes de reubicació i reassentament, els procediments d’avaluació de les sol·licituds d’asil així com el programa estatal d’acollida. Es tractarà de respondre a les preguntes: fins a quin punt s'està complint amb l’obligació de garantir la protecció internacional?; quins són els principals reptes als quals s'enfronta el sistema d’asil espanyol?; quin és el paper dels diferents actors implicats?; quines possibilitats de millora existeixen?

Arxius

Què estan fent els estats? El sistema d’asil espanyol ACTIVITAT REALITZADA