Presentació del projecte Integration Policies: Who Benefits? Resultats del MIPEX2015 a Espanya

Aquesta conferència abordarà l'impacte dels canvis de les polítiques d'immigració i d'integració a Espanya en els últims anys, centrant-se tant en una anàlisi exhaustiva del cas espanyol com presentant resultats comparatius amb la resta dels països analitzats pel MIPEX.

ACTIVITAT REALITZADA
16 de juny 2015 - 10:00h
LOCALITZACIÓ: Seu de la Comissió Europea en Espanya, Paseo de la Castellana, 46 - Madrid
ORGANITZAT PER: CIDOB

Objectiu

El proper 16 de juny es presentaran a Madrid els resultats del projecte "Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates”, cofinançat per la UE, i liderat per CIDOB i el  Migration Policy Group (MPG). El resultat principal d'aquest projecte és la quarta edició del Migrant Integration Policy Index, MIPEX2015, que compara i classifica la forma en què els 38 països participants (28 estats membres i 10 països a Europa, Amèrica, Àsia i Oceania) proporcionen oportunitats als immigrants per participar en la societat. 

Aquesta conferència abordarà l'impacte dels canvis de les polítiques d'immigració i d'integració a Espanya en els últims anys, centrant-se tant en una anàlisi exhaustiva del cas espanyol com presentant resultats comparatius amb la resta dels països analitzats pel MIPEX. En concret, l'esdeveniment se centrarà a revisar les polítiques d'accés al mercat laboral, educació i participació política dels immigrants.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Rosa Aparicio

Rosa Aparicio

Presidenta del Foro para la Integración de los Inmigrantes

Joaquín Arango

Joaquín Arango

Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Comité Científico del MIPEX

Jordi Bacaria

Jordi Bacaria

Director, CIDOB

Aránzazu Beristain

Aránzazu Beristain

Directora, Representación de la Comisión Europea en España

Francisco García Villar

Subdirector General, Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, Secretaría general de inmigración y emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Amparo González

Amparo González

Coordinadora del Proyecto TEMPER y Científica Titular, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

María Jesus Herrera

María Jesus Herrera

Jefa de Misión en España, OIM

Aurelio Miras Portugal

Director General de Migraciones, Secretaría general de inmigración y emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Elena Sánchez-Montijano

Elena Sánchez-Montijano

Co-directora del proyecto MIPEX2015, CIDOB

Santiago Yerga

Santiago Yerga

Abogado de extranjería

David Moya

David Moya

Profesor agregado. Derecho Constitucional, UB

Presentació del projecte Integration Policies: Who Benefits? Resultats del MIPEX2015 a Espanya ACTIVITAT REALITZADA

10:00h

Bienvenida institucional

 

                        Aurelio Miras Portugal, Director General de Migraciones, Secretaría general de inmigración y emigración, Ministerio de Empleo y

                        Seguridad Social

                        Aránzazu Beristain,Directora,Representación de la Comisión Europea en España

                        Jordi Bacaria, Director, CIDOB

 

10:30h.         Presentación del Proyecto Integration Policies: who benefits? Resultados del MIPEX 2015 

                       Joaquín Arango, Catedrático  de  Sociología,  Universidad  Complutense  de Madrid. Miembro del Comité Científico del MIPEX

                       Elena Sánchez-Montijano, Co-directora del proyecto MIPEX2015, CIDOB

 

 

11-11:30h. Coffee break

 

11:30h.         Primera sesión: Acceso al mercado de trabajo y educación

 

                        Francisco García Villar, Subdirector General, Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, Secretaría general de

                        inmigración y emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (TBC)

                        María Jesus Herrera, Jefa de Misión en España, OIM

                        Debate: Amparo González, Coordinadora del Proyecto TEMPER y Científica Titular, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

 

12:45h. Segunda sesión: Participación política y Ciudadanía

 

                      Rosa Aparicio, Presidenta del Foro para la Integración de los Inmigrantes

                     Santiago Yerga, Abogado de extranjería

                      Debate: David Moya, Profesor agregado. Derecho Constitucional, UB

 

14:00h. Fin del acto