Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida. Experiències locals a Europa

L’objectiu d’aquesta sessió de treball és oferir una plataforma de debat entre administracions públiques, entitats socials i acadèmics, per tal de reflexionar sobre aquesta problemàtica i identificar conjuntament propostes de desplegament de polítiques públiques en aquest àmbit.

ACTIVITAT REALITZADA
15 març 2021 - 15:00h
LOCALITZACIÓ: Sessió de treball online
ORGANITZAT PER: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport del projecte “NIEM” (National Integration Evaluation Mechanism), cofinançat pel fons FAMI de la Unió Europea

COL·LABORADORS (3):

Objectiu

En els últims anys, l’arribada de menors estrangers sense referents familiars ha augmentat substancialment a Europa. Tenint en compte que la majoria dels que arriben tenen entre 16 i 18 anys, això ha implicat un augment quasi immediat del número de joves migrats sols que, en el moment de fer la majoria d’edat, surten dels dispositius de protecció a la infància. 

Aquest fenomen ha anat acompanyat d’una doble problemàtica. La primera és l’acollida i condicions de vida tant dels menors com dels joves extutelats. La segona problemàtica té a veure amb els discursos d’odi i, en alguns casos, atacs racistes contra aquest col·lectiu. En molts municipis s’han donat atacs contra centres d’acollida i, posteriorment, contra cases ocupades on suposadament vivien joves migrats sols (extutelats o no). Les dues qüestions han posat en joc les administracions locals que, tot i no tenir responsabilitats en matèria de protecció a la infància, sí són les primeres administracions responsables (o viuen de primera mà les conseqüències) quan en els seus municipis hi ha col·lectius en situació de greu exclusió social. 

L’objectiu d’aquesta sessió de treball és oferir una plataforma de debat entre administracions públiques, entitats socials i acadèmics. En la primera part, presentarem les principals conclusions de l’informe realitzat per CIDOB (en el marc del Programa Ciutats Globals), que inclou la identificació de bones pràctiques a altres països europeus, així com una breu diagnosi de la situació a la ciutat de Barcelona. En la segona part, obrirem el debat al conjunt dels participants, per tal de reflexionar sobre aquesta problemàtica i identificar conjuntament propostes de desplegament de polítiques públiques en aquest àmbit. 

Tenint en compte les limitacions imposades per la pandèmia, la sessió es desenvoluparà en format digital. Prèviament, es farà arribar als participants l’esborrany de l’informe CIDOB. Després del seminari, es redactarà un document (que  es publicarà dins de la sèrie CIDOB Briefings) amb les principals conclusions i recomanacions sorgides en el marc d’aquesta la sessió de treball.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Blanca Garcés

Blanca Garcés

Coordinadora de recerca i investigadora sènior, CIDOB

Neus Arnal

Neus Arnal

Investigadora i educadora social

Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida. Experiències locals a Europa ACTIVITAT REALITZADA

15:00h Introducció

Blanca Garcés, coordinadora de recerca i investigadora sènior, CIDOB

15:15h Presentació de l’informe del Programa Ciutats Globals del CIDOB

Neus Arnal, investigadora i educadora social

Blanca Garcés, coordinadora de recerca i investigadora sènior, CIDOB

15:35h Debat conjunt amb representants d’administracions i entitats socials

Algunes de les institucions i entitats convidades són:

-       Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, Generalitat de Catalunya

-       Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Generalitat de Catalunya

-       Direcció General de Serveis Socials, Generalitat de Catalunya

-       Regidoria de Drets de Ciutadania i Diversitat, Ajuntament de Barcelona

-       Comissió d’Acció Social, Ajuntament de Barcelona

-       Punt de Referència

-       APIP-ACAM

-       Assís

-       Barcelona Actua

-       Servei Solidari

-       Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)

-       Centre Dar Chabab

-       Noves Vies

16:30h Conclusions