Ciutats refugi en el context europeu: cap a un enfocament més inclusiu?

Primera conferència del cicle ‘Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats’, organitzat en col•laboració amb el Palau Macaya i que té com a objectiu obrir un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l’anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea.

ACTIVITAT REALITZADA
18 maig 2017 - 17:30h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB i Palau Macaya amb el suport del programa Europe for Citizens

PARTNERS:

Objectiu

El 2015, mentre els governs debatien sobre les quotes de refugiats i les mesures de control a les fronteres, moltes ciutats europees donaven resposta a l’arribada o al trànsit de milers de sol·licitants d’asil. Això les va portar a organitzar programes d’acollida en paral·lel i a crear aliances internacionals entre ciutats. Fins a quin punt les respostes locals són més inclusives? Com funciona la interacció entre els nivells local, nacional i europeu? Exigeix la centralitat de les ciutats respecte de l’acollida i la cohesió social una reconfiguració de les relacions ciutat-estat en el terreny de les polítiques d’immigració i asil?  

A càrrec de:

Maura Gambarana, responsable de l’Oficina de Migració, Ajuntament de Milà

Leftiris Papagiannakis, primer tinent d’alcalde i responsable d’Afers d’Immigració i Refugiats, Ajuntament d’Atenes.

Ramon Sanahuja, director d’Atenció i Acollida a Immigrants, Ajuntament de Barcelona.

Faika El-Nagashi, regidora, Ajuntament de Viena 

Moderat per:

Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB.

>> La conferència s’emetrà en streaming aquí

  

Primera conferència del cicle ‘Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats’, organitzat en col·laboració amb el Palau Macaya i que té com a objectiu obrir un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l’anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea. 

L’anomenada “crisi dels refugiats” ha portat a justificar i aprofundir en un seguit de polítiques iniciades a principis dels anys 2000: polítiques d’externalització del control fronterer, polítiques de securitització de les fronteres i polítiques d’asil cada vegada més restrictives. L’any 2015 va comportar també una proliferació dels actors implicats. Administracions locals i regionals però també organitzacions socials i de la societat civil s'han erigit en actors fonamentals, no tan sols en l’execució de les polítiques estatals sinó també en els debats polítics i els processos de presa de decisions. 

És en aquest context que celebrem aquest cicle de conferències. El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada “crisi dels refugiats” a la Unió Europea. Mitjançant l'intercanvi d'experiències, l’objectiu final és doble: 1) identificar les problemàtiques principals així com les alternatives per a una gestió més eficient i humana, i 2) promoure la cooperació entre els diferents actors implicats, tant des d'una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com entre administracions públiques, organitzacions no governamentals (ONG) i societat civil.

Vídeo

Participants

SPEAKERS

Maura Gambarana

Maura Gambarana

Responsable de l’Oficina de Migració, Ajuntament de Milà

Blanca Garcés Mascareñas

Blanca Garcés Mascareñas

Investigadora sènior, CIDOB

Faika El-Nagashi

Faika El-Nagashi

Regidora, Ajuntament de Viena

Leftiris Papagiannakis

Leftiris Papagiannakis

Primer tinent d’alcalde i responsable d’Afers d’Immigració i Refugiats, Ajuntament d’Atenes

Ramon Sanahuja

Ramon Sanahuja

Director d’Atenció i Acollida a Immigrants, Ajuntament de Barcelona

Ciutats refugi en el context europeu: cap a un enfocament més inclusiu? ACTIVITAT REALITZADA