V Training Seminar en Dinàmiques Interculturals

ACTIVITAT REALITZADA
14 desembre 2011
LOCALITZACIÓ: CIDOB
ORGANITZAT PER: Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales de CIDOB

Objectiu

Polítiques del Coneixement i Dinàmiques Interculturals: Accions, Innovacions, Transformacions

14-16 de desembre de 2011

L’objectiu de la trobada és incentivar la recerca mitjançant la creació d’un espai de diàleg que permeti treballar els textos presentats. Una de les apostes del format és donar prioritat a la discussió per sobre de l’exposició. En aquesta línia, cada panel comptarà amb una introducció al tema per part del director del panel; posteriorment, els ponents tindran 10 minuts per presentar les idees-fortes dels seus treballs i, a continuació, tornarà a tenir la paraula el director del panel per fer una crítica dels mateixos. A partir d’aquí, s’obrirà un espai per a la discussió.

Dimecres 14

Lloc: Arts Santa Mónica, Ramblas 7, 08001 Barcelona
Hora: 18:00 h.
Assistència lliure sense confirmació

Mieke Bal presenta su película A Long History of Madness (2011)

Viçent Altaió, Director, Arts Santa Mónica
Mieke Bal, Crítica y teórica cultural, artista de vídeo, profesora en la Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam University

Dijous 15

Lloc: CIDOB. Sala Maragall. Elisabets 12. 08001 Barcelona
Hora: 9:00 h.

Conferència inaugural a càrrec de Mieke Bal (Crítica i teòrica cultural, artista de vídeo, professora en la Amsterdam School for Cultural Analysis, Amsterdam University)

Panel I – Categories i gramàtiques de les dinàmiques interculturals

Director: Sanjay Seth (Professor de politiques, Goldsmiths College, University of London)
Coordinador: Martín Savransky (Fòrum de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals FJIDI)

A la primera sessió del Training Seminar ens interroguem sobre com funcionen les categories, conceptes i discursos que fan possible la formació d’una perspectiva “intercultural”. Algunes de les preguntes possibles són: Sota quines exigències i requisits s’articulen els discursos i categories que donen vida al saber intercultural? Fins a quin punt pot adaptar-se el fet intercultural a les gramàtiques d’altres disciplines (la història, la sociologia, la política, la filosofia, la pedagogia, la comunicació, la psicologia social, etc.), i a les regles implícites que governen cada discurs disciplinari? Què implicaria pensar una gramàtica pròpiament intercultural?

Panel II – Estratègies i resistències des de la política del coneixement

Directora: Alexandra Zavos, (Investigadora sènior, Centre for Gender Studies, Panteion University)
Coordinadora: Ana-Cristina Aguirre (FJIDI)

Amb aquest segon panel volem parlar de polítiques del coneixement acadèmic; és a dir, la forma en què es produeixen, la intenció i les condicions de la seva producció. Busquem que els investigadors participants explorin les seves àrees d’estudi i formes de recerca i proposin més d’un camí per arribar a conèixer a partir d’aquestes revisions, destacar les potencialitats i reconèixer les ambigüitats i contradiccions. Des d’aquesta perspectiva, ens preguntem: quins són els reptes que acompanyen la teva recerca? A qui li és útil el coneixement que produeixes? Des d’on es realitza la producció de coneixement que fas i per a què?

Panel III – Mobilitats i alteracions contemporànies

Director: Ramin Jahanbegloo (Profesor Ciències Politiques, Center for Ethics, University of Toronto)

Coordinador: Eloi Mayordomo i Rayen Rovira (FJIDI)

Aquest panel proposa una reflexió sobre el potencial de la praxi com a estratègia contra-hegemònica que genera, reprodueix o reflecteix sabers. En el context actual de creixent mobilitat, ens preguntem: qui participa en aquestes pràctiques i a qui es dirigeixen? Com arriben els sabers que aquestes pràctiques produeixen? Com accedeixen al seu(s) públic(s)? Quines són les respostes i les aspiracions dels “individus 2.0”? Des d'aquesta perspectiva, indaguem sobre les ecologies de les pràctiques que guien els sabers, com també sobre la manera en què la seva producció estableix vincles amb l'altre.

Divendres 16

Lloc: CIDOB. Sala Maragall. Elisabets 12. 08001 Barcelona
Hora: 9:00 h.

Panel IV – ¿Sendes de cultura i incultura?

Director: Gonçal Mayos Solsona (Professor de Filosofia, Universitat de Barcelona)
Coordinador: Antar Martínez (FJIDI)

El nostre quart panel encara les dificultats i límits que avui marquen el coneixement i les possibilitats d’interculturalitat. Ara bé, també investiga les alternatives i noves potencialitats que, entre tots, podem construir. Quines noves i velles servituds cal destacar? Per què la societat del coneixement amenaça a caure en la incultura? Quines alternatives i propostes podem imaginar? Com podem explicitar un marc teòric global que situï aquestes limitacions, alternatives i potencialitats, per superar el desconcert actual? Assumim aquest apressant repte d’“empoderament” político-cultural.

Taller metodològic

Directora: Elisenda Ardèvol (Professora de Antropologia, Universitat Oberta de Catalunya)

Al panel metodològic reflexionarem sobre com el mètode construeix també de determinada forma el coneixement. Explorarem, en particular, la proposta del que s’entén per “e-research” i la problemàtica ètica en la recerca online, per posar en relació la investigació social i les noves tecnologies.

Arxius

V Training Seminar en Dinàmiques Interculturals ACTIVITAT REALITZADA