Perspectives transnacionals sobre migració: Qüestions de cultura i política

ACTIVITAT REALITZADA
19 maig 2009 - 18:30h
LOCALITZACIÓ: Sala Campana, Fundació CIDOB. C/ Elisabets, 24. 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Dinàmiques Interculturals de la Fundació CIDOB

Objectiu

Fòrum de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals (FJIDI)

El meu objectiu, en aquesta presentació, és introduir estudiants en una perspectiva transnacional sobre migració i les seves interconnexions amb la noció de cultura i política, en el context del meu actual projecte d'investigació, que compara migració portuguesa a New Bedford (Estats Units) i São Paulo (Brasil) amb migració brasilera a Lisboa (Portugal). Des d'aquest punt de vista, vull presentar de quina manera un interès en cultura i política permeten discernir i documentar, a través d'aquests tres estudis sobre migració, la reconstitució d'ideologies de l'Imperi en les noves configuracions polítiques en els temps postcolonials de Portugal.

Bela Feldman-Bianco. És doctora en Antropologia per la Columbia University i postdoctorada en Història per la Yale University. Dirigeix el Centre d’Estudis de Migracions Internacionals (CEMI) a la Universidade Estadual de Campinas, amb el programa d’investigació, entre d’altres, “Identidades: Reconfigurações de Cultura e Política. Movimentos transnacionais de populações, signos e capitais”.

Presentada per Luisa Carlota Solé Puig, catedràtica del Departament de Sociologia de la UAB i directora del CEDIME (Centre d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques).

Lectures recomanades:

Bash, Linda, Glick-Schiller, Nina i Szanton-Blanc, Cristina. Nations Unbound: Transnational Projects,Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. Chapters One and Two: 1-48, Gordon and Breach, 1994.

Anderson, Benedict. Introduction. In Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso, 1983.

Feldman-Bianco, Bela. “Multiple Layers of Time and Space: Reconstructions of Class, Ethnicity and Nationalism among Portuguese Immigrants”. A: Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina Szanton-Blanc. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered. New York: New York Academy of Sciences, 1992. P. 145-174.

  • “Brazilians in Portugal, Portuguese in Brazil: Constructions of Sameness and Difference”. Identities: Global Studies in Culture and Power. Vol. 8. No. 4. (2001).
  • “Globalización, antiguos imaginarios y reconfiguraciones de identidadTrayectos de una investigación comparativa”. A: Grimson, Alejandro; Ribeiro, Gustavo Lins & Semán, Pablo (org). La antropología brasileña contemporánea: Contribuciones para un diálogo latinoamericano. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2004. P. 71-94.
  • “Empires, Postcoloniality and Diasporas: The Portuguese Case”. Revista de Sociologia. Vol. 85 (octubre, 2007). Universitat Autónoma de Barcelona.

Fox, Richard G. Introduction. Nationalist Ideologies and the Production of National Cultures. Washington D.C.: American Ethnological Society, 1990. P. 1-13.

Wolf, Eric. “Culture: Panacea or Problem?” Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World. Berkeley: University of California Press, 2001. P. 308-319.

Perspectives transnacionals sobre migració: Qüestions de cultura i política ACTIVITAT REALITZADA