L’Agenda Urbana Europea en el marc de l’Agenda Hàbitat III i l’Agenda 2030

La localització dels ODS suposa un esforç de coordinació entre els diferents nivells de govern i una alineació de les agendes en la implementació de les polítiques de desenvolupament urbà.

ACTIVITAT REALITZADA
17 novembre 2017 - 09:30h
LOCALITZACIÓ: Sala Jordi Maragall, CIDOB, Carrer Elisabets, 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB i la Diputació de Barcelona amb el suport del programa Europe for Citizens

PARTNERS:

Objectiu

L’Agenda Hàbitat III, adoptada a la conferència celebrada entre el 17 i el 20 d’octubre de 2016 a Quito, estableix un nou marc comú que ha d’orientar les polítiques urbanes europees en els diferents nivells de governança. Això implica, en primer lloc, que les institucions europees han de garantir l’adequació del Pacte d’Amsterdam, l’Agenda Urbana Europea adoptada el maig de 2016 com a aportació a Hàbitat III, a la nova Agenda. Alhora, totes dues s’han d’emmarcar en el procés de localització de l’Agenda 2030 per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta inclou l’ODS11 “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”, que està directament vinculat a l’Agenda Urbana. Però, a més, l’Agenda 2030 en la seva integritat ha de traduir-se en polítiques que arribin a tota la ciutadania per garantir que ningú es quedi enrere. Aquest procés, que s’ha anomenat localització dels ODS, suposa un esforç de coordinació i complementació entre els diferents nivells de govern i una alineació de les agendes en la implementació de les polítiques de desenvolupament urbà.  

Aquest seminari pretén analitzar i debatre els reptes per al desenvolupament urbà europeu que planteja el nou marc de compromisos internacionals.  

En primer lloc, es tracta d’analitzar com els resultats de l’Agenda Hàbitat III afecten els compromisos del Pacte d’Amsterdam i com, al mateix temps, aquests es relacionen amb l’Agenda 2030, tant en la seva implementació a l’interior de la UE com en el compromís de donar suport i en la responsabilitat de contribuir a assolir els objectius globals.  

En segon lloc, es tractarà de debatre les conseqüències de la Nova Agenda Urbana en el marc de la governança multinivell a Europa i per a la implementació del procés de localització dels ODS, així com identificar polítiques i bones pràctiques de desenvolupament urbà sostenible i la seva adaptació a l’Agenda 2030. Entre aquestes, s’identificaran instruments participatius i mecanismes de diagnosi, planificació, monitoratge i rendició de comptes de l’Agenda Urbana en diferents nivells de govern, incloent l’àmbit local.  

Complementàriament, es pretén sensibilitzar l’opinió pública i les institucions sobre els reptes de la Nova Agenda Urbana de Desenvolupament Sostenible i la seva contribució a l’Agenda 2030.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Josep Armengol

Josep Armengol

Subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Generalitat de Catalunya

Anna Ayuso

Anna Ayuso

Investigadora sènior, CIDOB

Marina Casals

Marina Casals

Sotsdirectora de participació ciutadana, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Andrea Ciambra

Andrea Ciambra

Investigador, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Agustí Fernández de Losada

Agustí Fernández de Losada

Director del Programa sobre Ciutats Globals, CIDOB

Salvador Gausa

Salvador Gausa

Director del Gabinet de la Presidència, Diputació de Barcelona

Nicolas Gharbi

Nicolas Gharbi

Analista polític, Comissió Europea

Paulius Kulikauskas

Paulius Kulikauskas

Representant per a Europa, ONU-Hàbitat

Kontxi Odriozola

Kontxi Odriozola

Cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, Diputació de Barcelona

Zulima Pérez

Zulima Pérez

Secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Generalitat Valenciana

Antoni Segura i Mas

Antoni Segura i Mas

President, CIDOB

Renske Steenbergen

Renske Steenbergen

Gestora sènior de projectes, Agència Internacional de Cooperació de l’Associació de Municipis dels Països Baixos (VNG International)

L’Agenda Urbana Europea en el marc de l’Agenda Hàbitat III i l’Agenda 2030 ACTIVITAT REALITZADA

09:30h Inauguració

Antoni Segura, president, CIDOB

10:00h L’Agenda Urbana Europea davant els reptes d’Hàbitat III i l’Agenda 2030

Modera: Kontxi Odriozola, cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, Diputació de Barcelona

La implementació de l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana en l’actualització del Pacte d’Amsterdam
Nicolas Gharbi, analista polític, Comissió Europea

Els reptes de la implementació de la Nova Agenda Urbana en el marc de l’Agenda 2030
Paulius Kulikauskas, representant per a Europa, ONU-Hàbitat

11:30h Pausa cafè

12:00h Les agendes globals i el seu procés de localització en la governança multinivell

Modera: Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB 

Planificació i gestió de les polítiques públiques locals i regionals en el camí cap a la localització dels ODS
Andrea Ciambra, investigador, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

La implementació de l’Agenda Urbana de Catalunya
Josep Armengol, subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Generalitat de Catalunya

La proposta d’implementació de la Diputació de Barcelona i el seu rol en el marc dels ODS
Salvador Gausa, director del Gabinet de la Presidència, Diputació de Barcelona

13:30h Dinar

14:30h Bones pràctiques de localització de l’Agenda 2030 de la Nova Agenda Urbana

Modera: Agustí Fernández de Losada, director del Programa sobre Ciutats Globals, CIDOB

Marina Casals, sotsdirectora de participació ciutadana, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Renske Steenbergen, gestora sènior de projectes, Agència Internacional de Cooperació de l’Associació de Municipis dels Països Baixos (VNG International)

Zulima Pérez, secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Generalitat Valenciana

16:00h Cloenda