Imaginaris del conflicte. Violència i por en el contacte intercultural

ACTIVITAT REALITZADA
11 novembre 2008 - 18:00h
LOCALITZACIÓ: Sala Campana, Fundació CIDOB. C/ Elisabets, 24. 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Dinàmiques Interculturals de la Fundació CIDOB

Objectiu

Fòrum de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals. (FJIDI)

Per a aquesta cinquena i última sessió preparatòria al Training Seminar de desembre, proposo analitzar breument l’estat actual de la qüestió dels estudis sobre imaginaris, concepte que vertebra, juntament amb els de la violència i la por, el panel que presentarem.

En la primera part del taller ens centrarem en la revisió d’algunes de les principals teories dels imaginaris, ja que existeixen diferents accepcions del mateix concepte. D’una banda, tenim aquells autors que, en evident contrast amb els plantejaments positivistes i materialistes, aposten per una revaloració de les capacitats imaginatives i no estrictament racionals dels homes, com a capaços d’instaurar expectatives de realitat i així de transfigurar allò real social. Entenc que aquell corrent de pensament en què se situen, entre d’altres, Castoriadis, Dürand i Bachelard, ha estat un important referent per als estudis culturals contemporanis que es dediquen en profunditat a investigar les identitats urbanes i les cultures ciutadanes. Autors com Armando Silva prenen la denominada “ciutat imaginada” com a paradigma cognitiu per a la investigació en l’àmbit de la comunicació i l’art, i funden una metodologia que busca detectar i arxivar narracions, imatges i objectes que expressin els desigs ciutadans i les formes de vida urbanes. D’altra banda, com apunten alguns autors postmarxistes, reconèixer el paper fonamental de l’imaginari (entès com a superestructures) en el fet real social no implica necessàriament una contraposició als plantejaments del materialisme històric, a pacte de no perdre de vista les seves implicacions amb els aspectes materials de la societat (infraestructura). En particular, Maurice Godelier investiga la forma en què les dues funcions de la vida social –la ideal i la material– s’entremesclen i interactuen en els processos de producció i reproducció de les societats.

A la segona part del taller es presentaran alguns casos pràctics d’estudis sobre imaginaris en contextos interculturals, prestant una particular atenció a la dimensió urbana del fenomen, ja que considerem l’espai de la ciutat com el més fecund pel que fa a encontres –i desencontres. També es farà una breu presentació de les tres contribucions que conformen aquest panel del seminari.

Coordina:

Caterina Borelli: és tècnica de primera atenció en immigració i doctoranda en Antropologia Social i Cultural per la UB. S’ocupa d’Antropologia urbana i recentment va presentar la seva tesina de DEA titulada Imaginarios practicados. Remodelación urbanística y reconstrucción simbólica en el barrio del Raval, Barcelona.

Lectures recomanades:

Aramburu, M. Los otros y nosotros. Imágenes del migrante en Ciutat Vella de Barcelona. Madrid: Premio "Marqués de Lozoya". Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 2001.

Augé, M. La guerra de los sueños. Ejercicios de etno-ficción [2ª ed.]. Barcelona: Gedisa, 1998.

Carretero, A. “La relevancia sociológica de lo imaginario en la cultura actual”. Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. No. 9 (gener/juny 2004) Universidad Complutense de Madrid.

Carretero, A. “Postmodernidad e imaginario. Una aproximación teórica” [en línia]. Isftic, Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (2003).

Godelier, M. Lo ideal y lo material. Madrid: Taurus, 1990.

Gorelik, A. “Imaginarios urbanos e imaginación urbana. Para un recorrido de los lugares comunes de los estudios culturales urbanos”. EURE. Vol. XXVIII, No. 83. Santiago de Chile, maig 2002.

Silva, A. (coord.). Los imaginarios urbanos: introducción, principios teóricos y metodológicos. Resums de les intervencions en el seminari-taller “Imaginaris urbans: fet públic”. Sevilla, 27-30 de juny de 2005 [Aula del Rectorat de la Universidad Internacional de Andalucía].

Silva, A. Imaginarios urbanos en América Latina: archivos. Barcelona-Bogotà, 15 de gener de 2007. Document presentat a la Fundació Antoni Tàpies en ocasió de l’exposició homònima, 4-13 de maig de 2007. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies.

>> Informació sobre el FJIDI: ymellado@cidob.org

logo_caixacatalunya_2008

Imaginaris del conflicte. Violència i por en el contacte intercultural ACTIVITAT REALITZADA