Entre August i Mecenes. Canvi i continuïtat en les polítiques culturals de la Generalitat de Catalunya (1980-2008)

ACTIVITAT REALITZADA
10 març 2009 - 18:30h
LOCALITZACIÓ: Sala Campana, Fundació CIDOB. C/ Elisabets, 24. 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Dinàmiques Interculturals de la Fundació CIDOB

Objectiu

Fòrum de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals (FJIDI)

Avançament de Tesina

La cultura (en les seves diferents accepcions) ha anat adquirint un paper tan complex com fonamental en el desenvolupament i organització de la societat. Així, les polítiques públiques en aquest àmbit també han tingut una importància creixent. No obstant això, moltes vegades no han pogut o sabut respondre als dilemes, freqüentment irreconciliables, que aquest nou ordre planteja. En aquest context, l’anàlisi de polítiques públiques culturals, descuidada en gran part per la ciència política, permet generar coneixement sobre els processos de construcció identitària i el desenvolupament de models de governança.

La nostra investigació es basa en un estudi de cas de l’evolució de les polítiques culturals de la Generalitat de Catalunya (1980-2008). Un cas rellevant, en primer lloc, perquè l’evolució de les esmentades polítiques culturals, en tan sols trenta anys, ha estat similar a la de molts països europeus després de la Segona Guerra Mundial. I en segon lloc, perquè aquesta evolució ha estat condicionada de manera significativa per les variacions en les idees i els discursos sobre el que s’entén, adopta i promou com a “cultura”.

Nicolás Barbieri Muttis és investigador predoctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona (IGOP) i doctorand en Ciència Política. Ha treballat en diferents projectes d’investigació sobre polítiques públiques, polítiques culturals, tercer sector, participació ciutadana i joventut. Actualment escriu la seva tesi sobre l’evolució de les polítiques públiques culturals a Catalunya (1980-2008).

>> Documento de trabajo

Informació sobre el FJIDI: ymellado@cidob.org

Entre August i Mecenes. Canvi i continuïtat en les polítiques culturals de la Generalitat de Catalunya (1980-2008) ACTIVITAT REALITZADA