Cultura i política, cap a una democràcia cultural?

ACTIVITAT REALITZADA
30 setembre 2009
LOCALITZACIÓ: CIDOB
ORGANITZAT PER: Programa Dinàmiques Interculturals. (Fòrum Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals-FJIDI)

Objectiu

III Training seminar de joves investigadors en Dinàmiques Interculturals

3 i 4 de desembre 2009

Terminis de lliurament:
30 de setembre: Data límit per a l’enviament de propostes.
15 d'octubre: Publicació de participants seleccionats.
1 de noviembre: Data límit de lliurament de comunicacions.
Totes les propostes s’enviaran a Alvise Vianello: avianello@cidob.org

Format Training Seminar
L’objectiu de la trobada és incentivar la investigació mitjançant la creació d’un espai de diàleg que permeti treballar els textos presentats donant prioritat a la discussió per damunt de l’exposició. En aquesta línia cada panel comptarà amb una xerrada introductòria al tema, dictada pel director del panel; posteriorment, el coordinador farà un breu resum dels treballs que s’hauran de discutir; a continuació reprendrà la paraula el director del panel per a una crítica detallada de cadascun dels treballs. A partir d’aquí l’espai quedarà obert al joc de rèpliques i contrarèpliques dels autors dels treballs amb la resta de participants.

>> Publicació Training Seminar 2008

Enviament de propostes:
Cal acompanyar la proposta amb les dades següents:
- Dades personals (nom complet i CV de 5 línies)
- Panel de preferència
- Títol de la comunicació
- Resum de la comunicació (600-800 paraules + bibliografia)

Beques per a ponents
Hi ha un nombre limitat de beques. Si es desitja sol•licitar una ajuda per pagar el viatge i l’allotjament, s’ha d’indicar expressament juntament amb les dades personals i el lloc de procedència.

Comitè científic: Marisela Montenegro, João Felipe Gonçalves, Carles Guerra, Giuliano Carlini, Ramón Grosfoguel

Comité intern: Celia Premat, Gladys Lopera, Iñigo Sánchez Fuarros, Michelle Dezember, Catarina Caetano, Luis Alfonso Herrera Robles

....................................................................................................................

Panel I:

Les cruïlles de la proximitat
Les comunitats humanes són properes i llunyanes, estan construïdes i viscudes, tenen llaços invisibles i xarxes que s’entrellacen. Són un “nosaltres” i els “altres”, són processos i, alhora, conflictes i diàlegs, que permeten construir, conèixer i, per tant, transformar. Amb aquest panel volem tractar les diferents formes de proximitat (tant en la proximitat com en la llunyania), els seus processos de transformació i els desafiaments que plantegen. Com es constitueixen i s’entreteixeixen les diferents territorialitats del comunitari i el col·lectiu? Quins elements mitjancen en aquest teixit per generar noves formes de coneixement i creativitat social a partir de la intermediació de sabers?
Dirigeix: Marisela Montenegro (Departament de Psicologia Social de la UAB)
Coordina: Celia Premat i Gladys Lopera (UAB)

Panel II:

Imaginació, memòria i afectivitat en la vivència de la migració
Aquest panel té com a objectiu reflexionar sobre aquells aspectes viscuts del procés migratori en què memòria, imaginació i afectes s’entrellacen. Ens interessa explorar les maneres en què aquests diferents registres de l’experiència s’articulen amb els projectes migratoris, les vides transnacionals i les diferents maneres de viure en ciutats culturalment diverses. S’accepten propostes que abordin temes com la memòria dels objectes i els llocs, els imaginaris migrants, l’afectivitat en el fet de “ser migrant” o el paper del relat o altres formes de cultura expressiva en la construcció de memòries col·lectives o individuals en situacions de desplaçament.
Dirigeix: João Felipe Gonçalves (Departament d’Antropologia de la University of Chicago)
Coordina: Iñigo Sánchez Fuarros (CSIC)

Panel III:

La construcció de la cultura en el paradigma visual: producció, recepció i participació
Un enfocament crucial de les practiques culturals és la investigació interdisciplinària des de la visualitat. Cada imatge articula els pressupostos quotidians ocupant un paper central en la formulació del coneixement i la comunicació. Per això ens sembla clau reflexionar sobre la mirada: el subjecte, els mecanismes de veure i mirar i la manera d’organitzar els significats. Si cada artefacte visual porta un bagatge cultural i polític, com reaprenem a participar i comunicar a través d’usos creatius de competències visuals? De quina manera es poden descodificar aquestes pràctiques de producció i recepció per resistir a una hegemonia cultural?
Dirigeix: Carles Guerra (Artista, crític d’art i professor de la UPF)
Coordina: Michelle Dezember (UB)

Panel IV:

La cultura en la pràctica del contra-poder i la transformació global
L’objectiu és abordar les possibilitats de l’agència humana davant els processos globals contemporanis. Situant-nos en el context global actual, amb les seves múltiples divisions i jerarquies, connexions i interdependències, en què s’ajusten noves formes de poder i de relacions de poder, es redefineixen papers, actors i interaccions i, en paral•lel, s’obren noves possibilitats de trobades, relacions i comunicacions, ens preguntem sobre quines maneres existeixen de produir, reproduir i transformar allò que és global? I quin paper té la cultura en aquests processos? Cultura entesa com a eina, com a espai i com a reivindicació.
Dirigeix: Giuliano Carlini (Departamento de Sciencias Politicas y Sociales Universidad de Genova)
Coordina: Catarina Caetano (UAB)

Panel V:

Colonialitat i poder: Capitalisme, democràcia i societat
Aquest panel té com a propòsit posar a debat categories centrals com capitalisme, democràcia i societat, analitzant com s’estan reconceptualizant les formes de representació del poder des de la perspectiva del que és colonial com a condició i no com un mer període històric. Aquesta condició colonial com a forma de subalternitzar i inferioritzar “l’altre” no europeu s’articula avui com a “colonialitat del ser i del saber”. En un moment en què el projecte modern i capitalista estan fortament en qüestió i amb una de les seves crisis econòmiques més severes, es tracta de revisar quins vincles guarden aquestes colonialitats del poder i aquest projecte modern amb ànim de cercar alternatives en un altre horitzó.
Dirigeix: Ramón Grosfoguel (Departament d’Estudis Ètnics, Berkeley University)
Coordina: Luis Alfonso Herrera Robles (UAB/UACJ)

....................................................................................................................

Tallers de metodologia (en col·laboració amb el Grup d’Investigació Mediaccions, UOC):
Amb ànim de tractar més en profunditat l’aspecte metodològic, es farà un doble taller de caràcter metodològic els dies 3 i 4 a la tarda.

Metodologies Digitals
Elisenda Ardèvol i Adolfo Estalella (Grup d’Investigació Mediaccions, UOC)
Aquest taller, de caràcter pràctic, abordarà l’ús de TIC en la investigació tant en la cerca d’informació com en l’obtenció de dades i difusió de la investigació. Es realitzarà, així mateix, una revisió de les ponències presentades per treballar des d’aquests exemples la integració de les TIC en les diferents propostes d’investigació tant en l’estratègia d’investigació com en la seva integració per estudiar.

Col·laboracions comunitàries per al treball documental
Charlie Thompson (director del Center for Documentary Studies at Duke University)
Aquest taller tractarà l’ús de material audiovisual, com també altres formes de registre, tant oral com escrit a partir del projecte d’investigació que s’està realitzant des del CDS amb migrants guatemalencs als Estats Units, amb el qual s’ha realitzat el documental Pobles Germans / Brother Towns (54 min.) que projectarem al taller.

logos_3ertraining_seminar

Arxius

Cultura i política, cap a una democràcia cultural? ACTIVITAT REALITZADA