Seminari: “Urban Recovery Watch: empoderar les ciutats en la transició verda i digital de la UE”

Aquest seminari proposa reunir investigadors i representants del municipalisme català per revisar en profunditat l’estratègia de recuperació espanyola. En particular, es posarà sobre la taula el cas de Barcelona i el seu rol en la implementació de l’instrument europeu, complementant la perspectiva nacional amb perspectives de baix a dalt des de l’àmbit de la ciutat, incloent l’experiència específica del govern metropolità.

ACTIVITAT REALITZADA
21 de març 2024 - 09:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, Sala Jordi Maragall, Elisabets, 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: Programa Ciutats Globals del CIDOB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

COL·LABORADORS (2):

Objectiu

El Next Generation EU és un pla d’inversió únic en la història de la UE dissenyat per fer front  a un context de crisis sense precedents. El seu principal instrument de finançament, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), va molt més enllà de la recuperació post-pandèmia, proposant la transformació del model productiu europeu situant la digitalització, la transició cap a la neutralitat climàtica i la resiliència com a vectors fonamentals de la mateixa. També representa una nova manera de promoure la inversió pública a escala de la UE. 

Des de la mobilitat i la cohesió social fins a l'habitatge i la innovació, la responsabilitat dels governs de les ciutats en la prestació de serveis i les infraestructures els converteix en aliats claus per reforçar les transicions justes, verdes i digitals, en el centre de les transformacions que les institucions europees reclamen. Com a actors governamentals, les ciutats posseeixen la legitimitat política i els coneixements sobre el terreny necessaris per a desbloquejar el potencial de les mesures polítiques adoptades a nivell de la UE davant la pandèmia. 

La Monografia CIDOB “Urban Recovery Watch: Empowering Cities in the EU Green and Digital Transition”, elaborada conjuntament amb Eurocities i publicada al desembre 2023, introdueix la perspectiva urbana en el debat sobre el futur dels instruments de finançament de la UE. L’anàlisi ofereix una avaluació comparativa d’estats diferents a nivell de la UE que examina el finançament del MRR rebut per les ciutats, la manera en què s’inverteix i els mecanismes de governança per estructurar el treball entre l'àmbit estatal i local. Aquest seminari proposa reunir autors de la Monografia, investigadors i representants del municipalisme català per debatre sobre les principals conclusions extretes del document, i revisar en profunditat l’estratègia de recuperació espanyola. En particular, es posarà sobre la taula el cas de Barcelona i el seu rol en la implementació de l’instrument europeu, complementant la perspectiva nacional amb perspectives de baix a dalt des de l’àmbit de la ciutat, incloent l’experiència específica del govern metropolità.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Agustí Fernández de Losada

Agustí Fernández de Losada

Director i investigador sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB

Marta Galceran

Marta Galceran

Investigadora principal, Programa Ciutats Globals, CIDOB

Ricardo Martínez

Ricardo Martínez

Investigador sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB

Mariona Tomàs

Mariona Tomàs

Professora agregada, Departament de Ciència Política, Universitat de Barcelona (UB)

Seminari: “Urban Recovery Watch: empoderar les ciutats en la transició verda i digital de la UE” ACTIVITAT REALITZADA

09:00h Cafè de benvinguda

09:30h Benvinguda institucional

09:40h Urban Recovery Watch: La dimensió urbana d'un mecanisme de finançament europeu sense precedents

Ricardo Martínez, investigador sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB

10:00h L'estratègia de recuperació espanyola, una paradoxa urbana. El cas de Barcelona i la seva àrea metropolitana

Agustí Fernández de Losada, director i investigador sènior, Programa Ciutats Globals, CIDOB

Mariona Tomàs, professora agregada, Departament de Ciència Política, Universitat de Barcelona (UB)

Modera:     Marta Galceran, investigadora principal, Programa Ciutats Globals, CIDOB