Ciutats, migracions i tecnologies: confluències?

El 54% de la població mundial viu actualment a les ciutats i les estimacions apunten que aquesta tendència s’incrementarà en les properes dècades. Un dels factors clau de la creixent urbanització del planeta són les migracions. Efectivament, la majoria dels migrants es trasllada a zones urbanes, on sovint es veuen forçats a viure en àrees segregades, zones de risc o enclavaments residencials degradats. Així mateix, el col•lectiu migrant està especialment exposat a problemes d’accés a la justícia, accés a mitjans de subsistència, a habitatge adequat o a serveis bàsics. La manca d’informació, existència de complexos procediments burocràtics i barreres lingüístiques també dificulten l’accés a drets, serveis i oportunitats.

ACTIVITAT REALITZADA
19 de febrer 2018 - 18:00h
LOCALITZACIÓ: Mercat de les Flors, carrer Lleida 59, 08004 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB i Barcelona Mobile World Capital Foundation en el marc de la Mobile Week Barcelona

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

Tot i que la gestió de la migració és competència exclusiva dels estats, els governs de les ciutats són en última instància qui reben en els seus territoris els fluxos migratoris i han d'atendre les necessitats del col·lectiu migrant. Pel que resulta clau per a ells disposar de les capacitats i eines suficients per assegurar una reacció ràpida, garantir l’accés als drets i aprofitar les oportunitats de desenvolupament econòmic derivades de la presència en el seu territori de poblacions diverses. 

En ple segle XXI, la tecnologia constitueix una eina clau que pot facilitar aquesta tasca, alhora que facilita als migrants l’accés a la informació, tant el moment de partida com d’arribada. D’una banda, la tecnologia suposa la font d’informació primària sobre la diàspora, el país o ciutat que es convertirà en la nova llar. D’altra banda, un cop arribats al país de destinació, pot facilitar l’accés als serveis públics, la realització de tràmits de l’administració o l’accés al mercat de treball. A més, des de llavors, serà l’eina que permetrà mantenir el nexe de la població migrant amb l’entorn familiar i personal que han deixat enrere i possibilitaran el vincle i implicació activa amb la societat d’origen. 

El debat “Ciutats, migracions i tecnologies: confluències?” es proposa reflexionar sobre els punts de convergència entre les ciutats, les migracions i les tecnologies amb el propòsit d’avaluar el seu impacte en la qualitat de vida i el benestar de la població migrant i tractar de maximitzar-lo.

>> És necessari confirmar assistència al següent enllaç

>> En finalitzar el debat, a les 19h, tindrà lloc el diàleg“Migracions: Les fronteres en un món connectat”

Arxius

Participants

SPEAKERS

Sara Bayés

Sara Bayés

Experta en migració i polítiques públiques, lideratge d’iniciatives i projectes de cooperació

Eva Garcia Chueca

Eva Garcia Chueca

Investigadora sènior i coordinadora científica del Programa Ciutats Globals, CIDOB

Ramon Sanahuja

Ramon Sanahuja

Director d’Atenció i Acollida a Immigrants, Ajuntament de Barcelona

Ciutats, migracions i tecnologies: confluències? ACTIVITAT REALITZADA

18:00h “Ciutats, migracions i tecnologies: confluències?”

Modera:  Eva Garcia Chueca, investigadora sènior i coordinadora científica del Programa Ciutats Globals, CIDOB

Ramon Sanahuja, director d’Atenció i Acollida a Immigrants, Ajuntament de Barcelona

Sara Bayés, experta en migració i polítiques públiques, lideratge d’iniciatives i projectes de cooperació

18:40h Debat amb l’audiència

18:55h Cloenda