Jornada Europea CIDOB: Una millor educació i mobilitat per a un creixement sostenible

ACTIVITAT REALITZADA
9 juny 2014 - 09:30h
LOCALITZACIÓ: Centre Cultural Tarraconense, El Seminari, Tarragona
ORGANITZAT PER: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens, la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona i REPSOL

Objectiu

Els estats membres de la Unió Europea han acordat l’ambiciosa estratègia Europe 2020, l’objectiu de la qual és generar creixement a partir d’inversions més efectives en matèria d’educació, recerca i innovació. La Comissió ha proposat en els darrers anys varis paquets de l’Acta del Mercat Únic amb l’ànim de reactivar les dinàmiques integradores al mercat intern amb la finalitat d’assolir una major prosperitat i crear més llocs de treball a Europa.

Objectiu

L’edició de la Jornada Europea CIDOB 2014, que porta per títol “Una millor educació i mobilitat per a un creixement sostenible”, qüestionarà si els països europeus estan fent tot el que cal per tal de recuperar un creixement econòmic sostingut. Per assolir aquest ambiciós objectiu, s’abordaran dues àrees fonamentals: la relació entre l’educació i el creixement, per una banda, i la cohesió del Mercat Únic europeu, per l’altra.

En un marc eminentment econòmic, aquesta jornada ha estat especialment dissenyada per esdevenir una eina útil per a emprenedors i altres professionals de l’àmbit empresarial. Amb la participació de decisors polítics i experts reconeguts, la conferència proporciona una plataforma d’intercanvi d’idees per a un desenvolupament estratègic a Europa.

Amb aquest acte, el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) vol fomentar vincles estables entre la societat civil catalana i espanyola i les institucions europees. En aquest context, Tarragona és un emplaçament ideal per acollir aquesta conferència anual, on la indústria química, el sector comercial i el port està estretament vinculada a la universitat.

Format

La Jornada Europea tindrà el format d’un seminari d’un dia de durada, dividit en una sessió introductòria d’obertura a càrrec del Sr. Xavier Prats, director general d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, dos panells i un dinar de treball amb un Key-speaker.

La sessió d’obertura introduirà els temes a tractar tot centrant-se en el marc general de l’Estratègia 2020. El primer panell es dedicarà a la formació contínua, en un entorn laboral amb necessitats d’innovació canviants. Un mercat laboral més flexible és crucial en temps de crisi per la relació directa entre les habilitats cognitives de la població i el creixement econòmic a llarg termini. Tanmateix, un estudi recent de l’OCDE i la Comissió Europea sobre les habilitats dels adults mostra diferències importants pel que fa a aptituds bàsiques com la comprensió lectora i les operacions matemàtiques senzilles en el si de la UE.

El segon panell es centrarà en la qualitat de l’educació a Europa en general, i a Espanya en particular. Les escoles i les institucions universitàries de casa nostra tenen una llarga tradició d’ajudar als estudiants a adquirir coneixement acadèmic, així com a desenvolupar pensament crític. Tanmateix, l’estat espanyol està molt per darrera dels països més ben considerats en aquest àmbit per la qual cosa cal augmentar la inserció laboral dels estudiants i proporcionar-los les habilitats que necessiten per a les seves carreres professionals.

El dinar de treball es dedicarà a discutir com reduir la càrrega burocràtica i millorar el marc regulatori actual per tal de permetre a les empreses europees ser més competitives tant en el sí de la Unió com en l’àmbit global, en tant que encara hi ha recorregut per fer en aquesta àrea.

Amb el suport de:

europa_amb_els_ciutadans_ang

Arxius

Jornada Europea CIDOB: Una millor educació i mobilitat per a un creixement sostenible ACTIVITAT REALITZADA