SAHWA: Segona Reunió de Projecte a Rabat

ACTIVITAT REALITZADA
18 - 18:45h - 20 de juny 2014
LOCALITZACIÓ: Rabat, Marroc
ORGANITZAT PER: Institut des Hautes Etudes de Management i CIDOB

Objectiu

Del 18 al 20 de juny, l’ Institut des Hautes Etudes de Management (HEM), el soci marroquí del Projecte SAHWA, albergarà la segona reunió plenària del projecte a Rabat. Els 15 socis del projecte, els seus coordinadors científics, els experts en les enquestes de joves i els coordinadors del treball de camp participaran a la reunió juntament amb el Consell Científic del Projecte. Els participants discutiran sobre el Concept Paper per al projecte SAHWA i sobre els set Background Papers, establint l’estat de la situació de cada un dels temes d’investigació i de les preguntes d’investigació claus en les que centrar-se durant la fase empírica del projecte. Aquests Background Papers exploraran una amplia varietat de temes relacionats amb la joventut als països àrabs mediterranis:

- Ocupació, educació i inclusió social

- Institucions, lleis i practiques que obstaculitzen la participació de les dones

- Cultura juvenil, valors, representacions i condicions socials

- Mobilització juvenil i participació política

- Experiències en transicions i transformacions d’Europa i d’altres llocs

- Polítiques públiques i cooperació internacional

- Una enquesta SAHWA de joves als països àrabs mediterranis

Durant el pròxim any, el Projecte SAHWA es concentrarà en el treball de camp antropològic en el context local i en la implementació d’una enquesta juvenil a la regió per recollir dades per a les preguntes d’investigació.

El divendres 20 de juny de 2014, la reunió finalitzarà amb un acte públic que portarà per títol “Enquestes de joves al món àrab, reptes i lliçons”.

logo_de_SAHWA_+_el_eslogan_+_la_frase_de_la_union_europea

Arxius

SAHWA: Segona Reunió de Projecte a Rabat ACTIVITAT REALITZADA