La Mediterrània en un món multipolar fins al 2030. Bona governança dels recursos minerals al Magrib: els desafiaments i les oportunitats de regionalització

ACTIVITAT REALITZADA
30 novembre 2012 - 08:30h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, Elisabets, 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB amb el suport de l' OCP Foundation

Objectiu

Posar la Mediterrània Occidental, en particular els països d'Àfrica del Nord, altra vegada al mapa mundial, requereix imaginar el que podria ser aquesta regió cap el 2030. El capital privat com també els recursos humans estan deixant la regió i no només a la ribera del sud sinó també a Espanya i a Itàlia. Els canvis bruscs que van ocórrer a Líbia i Tunísia al 2011 han afegit un estat d’ànim d'incertesa però també han obert la porta a una valoració més realista de reformes econòmiques i polítiques que són prerequisits essencials a l’hora d’imaginar un futur més ambiciós per a la regió, un que, en particular fomenti models més inclusius en l’àmbit econòmic. El tant pregonat “model de Tunísia” ha mostrat els seus límits i necessita ser reescrit.

Els reptes inclouen


1) Millorar la governança de recursos minerals en les regions d'on són extrets –que en particular significa garantir que els beneficis van a la població local més que als centres urbans importants a la costa, com ha estat fins ara.

2) Reparar el dany causat al medi ambient local que sovint ha estat ruïnós.

3) Gestionar amb normatives internacionals l’administració de les empreses estatals que són responsables de l’activitat, fomentant la promoció per mèrits propis i la implicació de la població local.

4) Buscar cooperació entre empreses i regions diferents, tant a nivell estatal com privat, més enllà de les fronteres del Magrib, per tal de donar valor afegit a producció, i que portaria com a conseqüència la creació de llocs de treball especialitzats alhora que atrauria més capital, sovint privat.

logo OCP

La Mediterrània en un món multipolar fins al 2030. Bona governança dels recursos minerals al Magrib: els desafiaments i les oportunitats de regionalització ACTIVITAT REALITZADA