Els moviments de resistència global: un nou tipus de moviment social?

Fecha de publicación:
10/2003
Autor:
Salvador Martí i Puig
Descarga

Existeix el moviment de resistència global? Respondre aquesta pregunta no és fàcil. En primer lloc per l’ambigüitat de la mateixa etiqueta amb què es defineix aquest suposat moviment des de fora: antiglobalitzadors o globalifòbics. I és que per ara cap dels col·lectius assenyalats com a tals en múltiples reportatges s’autodefineix amb aquest nom. Es diuen anticapitalistes, anarquistes, zapatistes, okupes, solidaris o alternatius. Però de globalifòbics o d’antiglobalització res de res. Fins ara els moviments que havien anat floreixent –l’obrer, el feminista, l’ecologista, l’internacionalista, el gay, etc.– estaven orgullosos de ser precisament el que eren i com sel's qualificava. Què passa doncs amb l’anomenat moviment antiglobalització? Com definir-lo? Potser s’haurà de cercar una altra estratègia a la de cercar deduccions etimològiques. El text que segueix és un intent.