CIDOB - CEPAL

La col·lecció d’assaigs CIDOB- CEPAL recull les ponències, les recomanacions i els debats promoguts per ambdues institucions des de 2005 en el marc de l’Agenda de Desenvolupament Iberoamericana (ADI) L’ADI és un projecte impulsat per CIDOB i la CEPAL per tal de formular recomanacions polítiques que permetin assolir un creixement econòmic sostingut a Amèrica Llatina com a mitjà per reduir la pobresa i la desigualtat de la seva població i augmentar, d’aquesta manera, la seva qualitat de vida. Per això, organitzen anualment el Seminari ADI amb l’objectiu de facilitar la discussió i el diàleg entre destacats especialistes i professionals de les diferents ciències socials a partir d’una anàlisis rigorosa de la situació econòmica, social i institucional de la regió.

Arxiu de CIDOB - CEPAL

6 publicacionsPrint