Triangulación España-Corea del Sur-América Latina: Un proceso difícil

Data de publicació:
12/2008
Preu:
8€
Autor:
Josep Manel Brañas, Josep Maria Coll, Kim Won-Ho i Cha Myung-Ho
Descàrrega

Documentos CIDOB Asia, n.º 22

Són nombrosos els debats que s’han suscitat entorn de la validesa de la triangulació entre Espanya, Amèrica Llatina i Àsia com a instrument per ampliar la projecció exterior espanyola. Aquest document vol contribuir a l’esmentat debat mitjançant una anàlisi de les sinergies econòmiques que es poden crear entre Espanya, Corea del Sud i quatre països llatinoamericans (Mèxic, Brasil, Argentina i Xile). L’equip investigador, constituït per experts espanyols i coreans, conclou que existeixen oportunitats en diferents àmbits, les quals deixa identificades. No obstant això, assumeix també que –per aprofitar-les– cal una acció concertada de diferents actors en diferents països. D’acord amb això, la novetat d’aquest treball és proposar un model d’actuació mitjançant el qual es pot tractar la complexitat del procés.

Josep Manel Brañas, professor titular del departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona.

Josep Maria Coll, soci fundador de la consultora Tangram Innovating S.C.P. i professor visitant de la Pyeongtaek University, Corea del Sud.

Kim Won-Ho, professor de l’Escola d’Estudis Internacionals i d’Àrea, Hankuk University of Foreign Studies, Corea del Sud.

Cha Myung-Ho, professor de l’Escola de Grauo d’Orientació Psicopedagògica, Pyeongtaek University, Corea del Sud.

ISSN: 1696-9987 (edició impresa)
ISSN: 1697-381X (edició en línia)

80 pàg.