Regionalism and Interregionalism in the ASEM context Current Dynamics and Theoretical Approaches

Data de publicació:
12/2008
Preu:
8€
Autor:
Yeo Lay Hwee, Lluc López i Vidal
Descàrrega

Documentos CIDOB Asia, n.º 23

Durant les últimes dècades hem vist com la cooperació regional entre estats ha servit per tractar de forma conjunta els nous problemes i reptes que planteja el nou sistema internacional. A més, juntament amb el fenomen del regionalisme, el procés de globalització política i econòmica ha possibilitat la creació d’una governança mundial on, a més dels estats, els blocs regionals són concebuts com una instància més en un sistema de governança múltiple. És precisament en aquest món post-westfelià on algunes regions han començat a relacionar-se entre si i han donat lloc al fenomen de l’interregionalisme. El procés ASEM, iniciat el 1996 entre els membres de la UE més deu països asiàtics, va néixer com un fòrum informal de diàleg polític i econòmic entre els líders d’ambdues regions. Yeo Lay Hwee, i Lluc López i Vidal aborden el procés ASEM des de del seu marc teòric, és a dir, a partir de l’anàlisi del fenomen de l’interregionalisme en les Teories de les Relacions Internacionals; però també dinàmic, analitzant quina ha estat l’evolució de fòrum en els més de dotze anys de funcionament, el seu paper en el sistema múltiple de governança, i les seves funcions sistèmiques, des d’una doble perspectiva, tant asiàtica com europea.

ISSN: 1696-9987 (edició impresa)
ISSN: 1697-381X (edició en línia)

76 pàg.