Revista CIDOB d'Afers Internacionals

Creada el 1982, la Revista CIDOB d'Afers Internacionals és una publicació cultural/acadèmica trimestral de relacions internacionals i desenvolupament. Pionera en l’àmbit hispanoparlant, ofereix al lector una anàlisi en profunditat dels temes internacionals des de diferents punts de vista i perspectives, combinant informació i anàlisi. La publicació va dirigida a la comunitat acadèmica i científica, així com al públic interessat i/o implicat en general. Cada número és un monogràfic coordinat per un expert en la matèria. Tots els articles passen per un rigorós procés extern de revisió per experts d’anonimat doble i estan indexats i resumits en les principals bases de dades acadèmiques en ciències socials.

 

>> Instruccions per als Autors

>> Crèdits publicació

>> Call for Book Reviews

>> Normes ètiques i declaració de bones pràctiques

ISSN: 1133-6595 (edició impresa)
ISSN: 2013-035X (edició en línia)

D.L.: B-8430-2012 (on-line)

 

Arxiu de Revista CIDOB d'Afers Internacionals

65 publicacionsPrint