dCIDOB

Editada fins al desembre de 2009, Dcidob és una publicació monogràfica i divulgadora de relacions i cooperació internacionals dirigida a un públic no especialitzat. Cada tema es presenta des d’un enfocament multidisciplinari, amb articles d’especialistes, gràfics, bibliografies, mapes i cronologies que permeten la seva contextualització. En català.

>> Crèdits publicació (pdf 43kB)

ISSN: 1132-6107 (edició impresa)
ISSN: 2013-3413 (edició en línia)

Arxiu de dCIDOB

105 publicacions