Dinàmiques Interculturals

ISSN: 1698-2568 (edició impresa)
ISSN: 1698-5516 (edició en línia)

D.L.: B-8433-2012 (on-line)

Arxiu de Dinàmiques Interculturals

18 publicacions